BRDS

Ukončené projekty – Bratislavská regionálna dotačná schéma

2019

Deti Patrónky 

 • Bratislavský samosprávny kraj/Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MgA. Jozef Sedlák (Katedra fotografie a nových médií)
 • Obdobie riešenia 2019 

Galéria Medium

 • Bratislavský samosprávny kraj / Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Lucia Gašparovičová, ArtD. /Galéria Medium/
 • Obdobie riešenia 2019

2018

Konzekvencie Edukácie

 • Bratislavský samosprávny kraj Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Jana Kapelová, Galéria Medium
 • Obdobie riešenia 2018

Výstavné aktivity v Galérii Medium

 • Bratislavský samosprávny kraj / Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Jana Kapelová /Galéria Medium/
 • Obdobie riešenia 2018

Spoločenstvo úľa

 • Bratislavský samosprávny kraj / Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Jaroslav Kyša /Katedra intermédií/
 • Obdobie riešenia 2018

Verejný priestor Obchodná ulica

 • Bratislavský samosprávny kraj / Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2015

SK/AT

 • Bratislavský samosprávny kraj / Bratislavská regionálna dotačná schéma
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, Katedra fotografie a nových médií
 • Obdobie riešenia 2015