Zmluvný výskum pre externé projekty

Ukončené zmluvné výskumy pre externé projekty

2019

Reštaurátorský výskum

 • Zmluva č. KR/3/2018
 • Zodpovedný riešiteľ: Ľuba Wehlend, akad. mal. /Katedra reštaurovania/
 • Objednávateľ: Západočeská univerzita v Plzni
 • Obdobie riešenia 2018 – 2019

Reštaurátorský výskum

 • Zmluva č. KR/7/2018
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Židovská náboženská obec Bratislava
 • Obdobie riešenia 2018 – 2019

Obnova kultúrnych pamiatok

 • Zmluva č. KR/2/2018
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Saleziáni Don Bosco
 • Obdobie riešenia 2018 

Obnova kultúrnych pamiatok

 • Zmluva č. SNM-HR-ZOR-2015/3015
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2018 

Obnova kultúrnych pamiatok

 • Zmluva č. AF3-114/2016
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Múzeum mesta Bratislavy
 • Obdobie riešenia 2018 

Budúca estetika exkluzívnej udržateľnosti 

 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., Katedra dizajnu
 • Objednávateľ: AUDI AG Ingolstadt, Nemecko
 • Obdobie riešenia 2018 

2017

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. VTI SR 147/2016
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Boris Kvasnica, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Centrum výskumu VTI SR
 • Obdobie riešenia 2016 – 2017 

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. AF3-111/2016
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Boris Kvasnica, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2016 – 2017 

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. KR/4/2017
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková, Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kežmarok
 • Obdobie riešenia 2017 

Výskum v oblasti dizajnu

 • Zmluva č. ZOS/1/2016
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., Katedra dizajnu
 • Objednávateľ: N point
 • Obdobie riešenia 2016 – 2017

Identita spoločnosti AUDI 

 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., Katedra dizajnu
 • Objednávateľ: AUDI AG Ingolstadt, Nemecko
 • Obdobie riešenia 2016 – 2017

2016

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. SNM-HM-ZOR-2013/3907
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. SF 35/2015
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2015 – 2016 

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. SNM-HM-ZOR-2013/3904
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016 

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. SNM-HM-ZOR-2014/1020
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016 

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. SNM-HM-ZOR-2016/3126
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2016 

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. SNM-HM-ZOR-2016/3015
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2016 

2015

Reštaurátorský výskum oltára, návrh rekonštrukcie

 • Zmluva č. KR/8/2013
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková, Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Saleziáni Don Bosca
 • Obdobie riešenia 2013 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/10/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/11/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/6/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/18/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/7/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/8/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/9/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/12/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/14/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/19/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/2/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/13/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/7/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2014 – 2015

Výskum a reštaurovanie zbierkového predmetu

 • Zmluva č. KR/4/2015
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
 • Obdobie riešenia 2015

Výskum a reštaurovanie olejomaľby

 • Zmluva č. KR/7/2013
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Danica Stojkovičová, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Ľubovnianske múzeum
 • Obdobie riešenia 2013 – 2015

Výskum a reštaurovanie

 • Zmluva č. KR/23/2014
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Boris Kvasnica, akad. mal., Katedra reštaurovania
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra
 • Obdobie riešenia 2015

Vytvorenie dizajnu pre firmu Wurth, s.r.o.

 • Zmluva č. KD/1/2015
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Eva Veselá, Katedra dizajnu
 • Objednávateľ: WURTH s.r.o.
 • Obdobie riešenia 2015

Vytvorenie dizajnu externej batérie mobilných telefónov

 • Zmluva č. KD/5/2015
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., Katedra dizajnu
 • Objednávateľ: AILES International
 • Obdobie riešenia 2015