KEGA

Ukončené projekty – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ

2018

Typolexikon

 • Projekt č. 003VŠVU-4/2018
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Bálik (Katedra vizuálnej komunikácie)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. art. Michal Tornyai, Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.
 • Obdobie riešenia 2018 – 2019

2017

Skvalitnenie nedeštruktívneho výskumu a jeho aplikácia v reštaurátorskej praxi pre študentov katedry RT VŠVU

 • Projekt č. 001VŠVU-4/2017
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková (Katedra reštaurovania)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. art. Dušana Dubovcová, Mgr. art. Jana Dušková
 • Obdobie riešenia 2017 – 2019

2016

Medialab Extension

 • Projekt č. 004VŠVU-4/2016
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Anton Čierny (Katedra intermédií)
 • Riešiteľský kolektív: MgA. Matěj Smetana, PhD., Mgr. Tomáš Javurek, Mgr. art. Peter Barényi, Mgr. art. Nora Ružičková, ArtD.
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

Vznik fotografickej knihy. Od technológie k umeniu a dizajnu

 • Projekt č. 003VŠVU-4/2016
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD. (Katedra vizuálnej komunikácie)
 • Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD.
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

Zvyškové urbánne a architektonické priestory. Transformačné stratégie. 

 • Projekt č. 007VŠVU-4/2016
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD. (Katedra architektonickej tvorby)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Ján Studený, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Danica Pišteková
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

Tandem (Umenie a veda)

 • Projekt č. 005VŠVU-4/2016
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ilona Németh, akad. mal., ArtD. (Katedra intermédií)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. art. Daniel Dida, Mgr. art. Peter Barényi, Mgr. art. Dora Kenderová
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

Seriálnosť a repetícia v súvislostiach tvorivých metód moderného a súčasného umenia na Slovensku

 • Projekt č. 006VŠVU-4/2016
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. (Katedra teórie a dejín umenia)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. Gabriela Kisová M.A.
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

Inovácie klasických a nových médií v odboroch keramiky, skla a umeleckého šperku 

 • Projekt č. 001VŠVU-4/2016
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Karol Weisslechner, akad. arch. (Katedra úžitkového umenia)
 • Riešiteľský kolektív: MgA. Daniel Piršč, Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD., Mgr. art. Patrik Illo, Mgr. art. Markéta Nováková, M.A. Matúš Cepka
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku

 • Projekt č. 003STU-4/2016
 • Spoločný projekt so Slovenskou technickou univerzitou.
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ za VŠVU: Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič (Katedra fotografie a nových médií)
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018

2015

RE:Think fashion – dizajn a tvorba v kontexte kreatívneho priemyslu

 • Projekt č. 002VŠVU-4/2015
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Júlia Sabová, akad. mal. (Katedra textilnej tvorby)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. art. Barbora Peuch, Dipl. Des. Zuzana Šebeková, Mgr. art. Viera Devečková
 • Obdobie riešenia 2015 – 2017

2014

Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM – Historického múzea v Bratislave

 • Projekt č. 001VŠVU-4/2014
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Boris Kvasnica, akad. mal. (Katedra reštaurovania)
 • Riešiteľský kolektív: Mgr. art. Sylvia Birkušová
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016

Znovu Architektúra: Interaktívna materializácia vývoja priestorov

 • Projekt č. 004VŠVU-4/2014
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: Mag. arch. Peter Stec, ArtD. Mgr. art. Vít Halada, ArtD. (od 2015) (Katedra architektonickej tvorby)
 • Riešiteľský kolektív: prof. Imrich Vaško, akad. arch., Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Mgr. art. Júlia Kolláthová, Mgr. arch. Kristína Rypáková, Mgr. art. Danica Pišteková
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016

Nové prístupy v presadzovaní súčasného vizuálneho umenia

 • Projekt č. 003VŠVU-4/2014
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. (Katedra Socha, objekt, inštalácia)
 • Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. art. Patrik Kovačovský, Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD., 
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016

2013

Inovatívne úpravy textílií v umení a dizajne

 • Projekt č. 004VŠVU-4/2013
 • MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Karina Rothensteinová Kolčáková, ArtD. (Katedra textilnej tvorby)
 • Riešiteľský kolektív: Dipl. Des. Zuzana Šebeková, M.A. Blanka Cepková, Mgr. art. Barbora Krempaská, Mgr. art. Viera Devečková, doc. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. art. Ivana Kaňovská, M.A. Mgr. Mária Fulková
 • Obdobie riešenia 2013 – 2015