Zahraničné granty

Ukončené zahraničné granty

2020

Shared Cities: Creative Momentum

 • Creative Europe / European Comission
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Katedra architektonickej tvorby
 • Riešiteľský kolektív: prof. Ing. Petr Hájek, akad. arch., doc. Ing. Ján Studený, akad. arch., Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský
 • Obdobie riešenia 2015 – 2020 

2018

SOFT NORM: From Historical Awareness to Civil Engaged Art Practises

 • Patterns Lectures / ERSTE Stiftung
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Martin Piaček, Katedra intermédií
 • Obdobie riešenia 2016 – 2018 

2017

Archive as Practice

 • ERSTE Stiftung
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniel Grúň, PhD. /Katedra teórie a dejín umenia/
 • Obdobie riešenia 2015 – 2017 

2016

Curating Archives. Critical Perspectives on Parallel Cultures Histories 

 • Patterns Lectures / ERSTE Stiftung
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniel Grúň, PhD. /Katedra teórie a dejín umenia/
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016 

Živá pamäť_digitálna budúcnosť
Zachovanie textilného a šperkárskeho umenia a remesla pre budúcnosť

 • Číslo projektu: EHP-33/SK06-IV-02_008/2015
 • Štipendijný program EHP Slovensko- inštitucionálna spolupráca / SAIA, n.o. 
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MA Mária Fulková, Katedra textilnej tvorby
 • Obdobie riešenia 2015 – 2016 

Textile Memories

 • Číslo projektu: EHP-19/SK06-I-02-007/2015
 • Štipendijný program EHP Slovensko- prípravné návštevy / SAIA, n.o. 
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniel Grúň, PhD., Katedra teórie a dejín umenia
 • Obdobie riešenia 2014 – 2016 

2015

Re-thinking the XXI century conservator/restorer’s figure and role

 • Leonardo partnerstvá / SAAIC
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Boris Kvasnica, akad. mal. /Katedra reštaurovania/
 • Obdobie riešenia 2013 – 2015