Rozvojové projekty

Rozvoj VŠVU je financovaný aj prostredníctvom projektov.