Výskum a granty

Prehľad výskumných úloh a projektov. Aktuálne grantové projekty. Udeľovanie umelecko-pedagogických titulov.