Architektonická tvorba

Konzultácie pre uchádzačov o štúdium na Katedre architektonickej tvorby VŠVU

Boot Camp – intenzívny dvojdňový prípravný kurz

Katedra architektonickej tvorby je malou, ale vplyvnou školou architektonického navrhovania, kde študenti ťažia z intenzívneho kontaktu s pedagógmi. Ateliéry poskytujú príležitosť na nepredvídateľný, ale vždy hlboký ponor do výskumu nových architektonických nápadov, metód a techník. Podobný osobný prístup zameraný na riešenie individuálnych projektov v spolupráci s expertmi z odborov konštrukcií, materiálov alebo teórie podporuje inovatívne technické aspekty navrhovania. Prezentácia prác pred prizvanými kritikmi, prednášky významných hostí aj rôzne výstavy vyzývajú k interakciám, k jasnej prezentácii názorov a ku kritickému mysleniu.

Odkaz na facebook Katedry architektonickej tvorby:

https://www.facebook.com/pages/KAT-Katedra-architektonickej-tvorby/311868708828874?fref=ts