Študujúci*e v ArtD. odbore Umenie

Zoznam študujúcich v  3. stupni štúdia v študijnom odbore "Umenie" a študijných programoch "Výtvarné umenie - denná forma" a "Výtvarné umenie - externá forma"

*podrobné informácie po kliknutí na meno študujúce*ho


ArtD. študujúci*e v programe Výtvarné umenie - denná forma

Ing. Dominika Čupková

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Umelá inteligencia  v interdisciplinárnej spolupráci s grafickým dizajnom
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


 Mgr. art. Bibiána Jančovičová

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Nedeštruktívna analýza, reverzný rozklad farieb v komparácii syntézy farieb v tvorivom procese
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Boris Kvasnica
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Jana Luková
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. arch. Lukáš Mráz

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Tektonika a krajina
 • Školiteľ: doc. akad. arch. Ing. Ján Studený, PhD.
 • Školiteľ-konzultant: prof. Mgr. Anton Čierny
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Patrik Olejňák

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Diferencujúce sa formy umelej inteligencie a navrhovanie architektúry
 • Školiteľ: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
 • Školiteľ-konzultant: Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, ArtD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Barbora Palatínusová

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Využitie nových metód čistenia a stabilizácie povrchov historických monochromatických fotografií
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Diana Paulová

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Dizajn a (ako) umenie
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Ján Kralovič, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Mária Štítová

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Inovácia čistiacich systémov v procese reštaurovania farebnej vrstvy a ich aplikácia v praxi
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Andrea Tušimová

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Verejné telo
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. art. Mária Štefančíková, ArtD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Ing. arch. Paulína Závacká

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Tektonika a krajina
 • Školiteľ: doc. akad. arch. Ing. Ján Studený, PhD.
 • Školiteľ-konzultant: prof. Mgr. Anton Čierny
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Kitti Baráthová;

 • Doba štúdia: 2022 - 2025
 • Téma: Farebné analógové pozitívne fotografické procesy na priehľadnej podložke do 90. rokov 20. storočia. Výskum, identifikácia, konzervovanie a reštaurovanie
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Martin Hrvol

 • Doba štúdia: 2022 - 2025
 • Téma: Objekt v krajine, krajina ako súčasť objektu
 • Školiteľ: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Ján Kralovič, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


MgA. Jakub Kachút (ČR)

 

(späť hore)


Mgr. art. Kristína Ligačová

 • Doba štúdia: 2022 - 2025
 • Téma: Obraz ako proces v čase
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Beata Jablonská, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Hoa Nguyen Thi

 

(späť hore)


Mgr. art. Silvia Sviteková

 

(späť hore)


Mgr. art. Michal Šumichrast

 • Doba štúdia: 2022 - 2025
 • Téma: Vizuálne umenie v zajatí národa
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Robert Jančovič
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


MgA. Pavlína Šváchová

 • Doba štúdia: 2022 - 2025
 • Téma: Sklo ako médium v postmediálnej dobe (Nové tendencie v súčasnej sklárskej tvorbe)
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Patrik Illo
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Tatiana Takáčová

 

(späť hore)


Master of Arts Petra Vicianová (ČR)

 

(späť hore)


M.F.A., Mgr. Miriam Čopíková

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: STONE - TRANSFORM a ROLLING STORY of MINERAL / formy kameňa v autorskom šperku – amorfnosť versus geometria
 • Školiteľ: prof. akad. arch. Karol Weisslechner
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne
  • Študijný pobyt: Estonian Academy of Arts Tallinn, Estónsko; 1.9.2023-28.1.2024

 

(späť hore)


Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová

 

(späť hore)


Mgr. art. Denis Kozerawski

 

(späť hore)


Mgr. art. Filip Paldia

 • Doba štúdia: 2021 - 2024
 • Téma: Research and development of generative neural networks for type design
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. Igor Rjabinin

 • Doba štúdia: 2021 - 2024
 • Téma: Digitálne naratívy,  ne-lineárne príbehy a generatívna skutočnosť v dobe beznádeje
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Petra Rybánska

 • Doba štúdia: 2021 - 2024
 • Téma: Soft value
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Martin Šarkan, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Martin Sedlák

 • Doba štúdia: 2021 - 2026
 • Téma: (Materializácia ideí vs idealizácia materiálu) - Hybridné priestory v dizajne a umení
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Patrik Illo
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2023-2024

 

(späť hore)


Mgr. art. Zuzana Svatíková

 

(späť hore)


Mgr. art. Lucia Šefčíková

 • Doba štúdia: 2021 - 2024
 • Téma: Metodika sceľovania plátenných nosičov závesného obrazu
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Klára Štefanovičová

 

(späť hore)


Bc. Mgr. art. Samuel Chovanec

 • Doba štúdia: 2020 - 2023
 • Téma: Changes in the perception of the relationship of human and inhuman actors in the digital paradigm
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Andrej Kolenčík

 • Doba štúdia: 2020 - 2023
 • Téma: Formy užívateľských rozhraní a interakcie v postdigitálnej dobe
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Mária Beňačková Rišková
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Jana Machatová

 • Doba štúdia: 2020 - 2023
 • Téma: Šperk ako stopa osobnej a kolektívnej pamäti
 • Školiteľ: prof. akad. arch. Karol Weisslechner
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Tomáš Prištiak

 

(späť hore)


Mgr. art. Lucia Židek Gamanová

 • Doba štúdia: 2020 - 2023
 • Téma: Vizuálna komunikácia v priestore
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Norbert Lacko, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. Mária Janušová

 

(späť hore)


Mgr. art. Miroslava Kubáňová

 • Doba štúdia: 2019 - 2022
 • Téma: Maliarske programy v procese
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Ivan Csudai
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Dávid Kurinec

 • Doba štúdia: 2019 - 2022
 • Téma: Dekor ako princíp zušľachťovania
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Macho
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Alexandra Opoldusová

 • Doba štúdia: 2019 - 2025
 • Téma: Textilný dizajn ako prostriedok edukácie  v ekologicky zodpovednom svete
 • Školiteľ: doc. MA Mgr. Mária Fulková
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Michaela Hučko Pašteková, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2023-2024

 

(späť hore)


Magister sztuki Jozef Pilát

 • Doba štúdia: 2019 - 2022
 • Téma: Udržateľnosť Utópie v Postfaktuálnej Dobe
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Ida Radványiová

 • Doba štúdia: 2019 - 2025
 • Téma: Farebná analógová fotografia 20. storočia na Slovensku: výskum, identifikácia a konzervovanie
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Pavol Soukal

 • Doba štúdia: 2019 - 2025
 • Téma: Interaktivita a dizajn
 • Školiteľ: doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2023-2024

 

(späť hore)


Mgr. art. Maja Božović Bažik (Srbsko)

 

(späť hore)


Mgr. art. Mária Machatová

 

(späť hore)


MgA. Imrich Veber (ČR)

 • Doba štúdia: 2018 - 2024
 • Téma: Lokální a globální, soukromé a veřejné
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Michaela Hučko Pašteková, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Katarína Karafová

 • Doba štúdia: 2017 - 2024
 • Téma: Dokumentárne reprezentácie pamäti vo vizuálnom umení
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Ilona Németh, D.L.A.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Terézia Kopecká

 • Doba štúdia: 2017 - 2024
 • Téma: Príroda, krajina, fotografia
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


ArtD. študujúci*e v programe Výtvarné umenie - externá forma

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

 • Doba štúdia: 2023 - 2027
 • Téma: Územie a mapa
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Ján Kralovič, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Radoslava Janáčová

 • Doba štúdia: 2023 - 2027
 • Téma: Výskum spôsobov čistenia, ošetrovania a uskladňovania ľudového odevu na území Slovenska v minulosti, s presahom do súčasnosti
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová
 • Školiteľ-konzultant: PhDr. Jasna Paličková
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Branislav Novotný

 • Doba štúdia: 2023 - 2027
 • Téma: Grafická kresba, umelecké myslenie a obraz (sveta).
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Norbert Lacko, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Erik Šille

 • Doba štúdia: 2023 - 2027
 • Téma: Situácia maľby v kontexte nových svetov
 • Školiteľ: doc. Mgr. Emőke Vargová
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


akad. soch Václav Kautman

 • Doba štúdia: 2022 - 2026
 • Téma: Václav Kautman - život a dielo s presahom na súčasný dizajn
 • Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Debnár
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

 • Doba štúdia: 2022 - 2026
 • Téma: De-konštrukcia a re-interpretácia obrazu
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Radovan Labaš

 • Doba štúdia: 2022 - 2027
 • Téma: Minimálny priestor na život
 • Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Debnár
 • Školiteľ-konzultant: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2023-2024

 

(späť hore)


doc. Ing. arch. Benjamín Brádňanský

 

(späť hore)


prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (ČR)

 

(späť hore)


Mgr. art. Ľudmila Haring

 • Doba štúdia: 2021 - 2025
 • Téma: Odevný dizajn smerom k trvalej udržateľnosti, inováciám a cirkulárnym riešeniam
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Júlia Sabová
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Ing. Jan Charvát (ČR)

 

(späť hore)


doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

 

(späť hore)


doc. Mgr. art. Pavol Macho

 • Doba štúdia: 2021 - 2025
 • Téma: Reverzibilné situácie
 • Školiteľ: doc. Jana Hojstričová, ArtD
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Ján Mýtny

 • Doba štúdia: 2021 - 2025
 • Téma: Obraz za obrazom
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Macho
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Norbert Lacko, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


MgA. Radka Zajíčková Benžová

 • Doba štúdia: 2021 - 2027
 • Téma: Nedeštruktívna analytická reakcia rozkladu farieb v komparácii syntézy farieb v tvorivom procese
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Boris Kvasnica
 • Školiteľ-konzultant: akad. mal. Igor Fogaš
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2022-2024

 

(späť hore)


Mgr. art. Ondrej Gavalda

 • Doba štúdia: 2020 - 2024
 • Téma: Vedomostné bázy vizuálnej komunikácie
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Ing. Pavel Kordoš
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Tomáš Klepoch

 • Doba štúdia: 2020 - 2024
 • Téma: Antidigital
 • Školiteľ: prof. akad. mal. Robert Jančovič
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Beata Jablonská, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Peter Nosáľ

 • Doba štúdia: 2020 - 2026
 • Téma: Vedomostné bázy vizuálnej komunikácie
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: ---
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne
  • prerušené 2021-2022 a 2023-2024

 

(späť hore)


Mgr. art. Zuzana Šebelová

 

(späť hore)


Mgr. MgA. Barbora Lungová (ČR)

 • Doba štúdia: 2019 - 2024
 • Téma: Dobrý fetišismus
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2022-2023

 

(späť hore)


MgA. Igor Machata

 • Doba štúdia: 2019 - 2024
 • Téma: Radikálna ochrana – metódy starosti a starostlivosti o architektúru druhej polovice 20. storočia
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia:
  • prerušené 2021-2023

 

(späť hore)


Magister sztuki Anna Kaleta (Poľská republika)

 • Doba štúdia: 2018 - 2025
 • Téma: Platform to promote the issue of visual communication in the city
 • Školiteľ: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Ján Kralovič, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne
  • prerušené 2019-2021

 

(späť hore)


Mgr. art. Jaroslav Kyša

 • Doba štúdia: 2018 - 2024
 • Téma: Skrat v realite
 • Školiteľ: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. art. Juraj Rattaj

 • Doba štúdia: 2017 - 2024
 • Téma: Ťažba v peratickom zásvetí
 • Školiteľ: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Školiteľ-konzultant: Mgr. Beata Jablonská, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne
  • prerušené 2019-2020

 

(späť hore)