Kristína G. Rypáková

Meno
Mag. arch. Kristína G. Rypáková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

IG: @kristina_rypakova


Predmety:

  • Ateliér Virtuálne štúdio
  • Matematika a geometria v architektúre I. a II.
  • Digitálne zobrazovanie, modelovanie a navrhovanie
  • Digitálna fabrikácia/robotické laboratórium/CAM