Archív MotionLab

V rokoch 2014 – 2018 pôsobil na Katedre architektonickej tvorby prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston) Predstavujeme vám semestrálne zadania a práce študentov, ktoré vznikli pod jeho vedením v Ateliéri MotionLab.

Akademický rok 2017/2018:

1. zadanie: Hviezdoslavovo námestie

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Študenti:

 • Hana Arnold, 2.r.
 • Maroš Vasilišin, 2. r.
 • Peter Dóža, 2.r.
 • Petra Ollerová, 2.r.
 • Šimon Trančík, 2.r.
 • Michal Pietor, 2.r.
 • Sára Chrobáková, 2.r.
 • Karin Brániková, 3.r.
 • Ing. Michal Jančo, 6.r. /diploma/

IMAGINE...

Hviezdoslavovo námestie je veľmi urbanisticky podarený priestor, populárny, používaný a citovaný i súčasnou generáciou kritických mladých architektov a teoretikov (napr. Adam Gebrian- stream TV a pod.) Je to úspešná akumulácia urbanistických vrstiev, ktoré všetky dohromady vytvárajú príjemné, živé námestie celý rok a ktoré prekonávajú i populistické akcie i architektonické prvky. 

Dôležitou historickou budovou je neobarokný Pálffyho palác cca. z roku 1885 (architekt a staviteľ Viktor Rumpelmeyer), kde sídli taktiež KAT. Budova sama určite potrebuje opravy a rekonštrukcie. Čo ale impozantná a dosť opulentná fasáda neukazuje je, že tu pracujú architektonické ateliéry, ktoré hľadajú vynaliezavosť, inováciu a výskumnú tvorivosť.

IMAGINE...

Reštaurácia Verne je vonku zastrešená adaptívnou štruktúrou, ktorá moderuje klímu- zastrešuje, keď prší a je chladno, tieni, keď slnko oslňuje, osvetľuje, keď sa zatmie, možno generuje i vlastnú solárnu energiu.

Pozdĺž galérie Medium adaptívne zastrešenie či konštrukcia vytvára ochranu pre hostí vernisáží pred budovou či ochranu návštevníkov výstav alebo posádok, ktoré dovážajú alebo odvážajú artefakty. Alebo z chodníkového priestoru sa stane malý diskusný či prednáškový priestor so sedením s vystavujúcimi autormi/autorkami. A opäť chráni a reaguje na klímu a možno i propaguje výstavy...

Nová konštrukcia rešpektuje existujúcu budovu a nemôže porušiť povrchy a konštrukciu historickej stavby. Taktiež rešpektuje stromy a je navrhnutá tak, aby sa vyhla kmeňom a korunám. Priestor pre nové adaptívne prvky končí u obrubníka chodníka. 

IMAGINE...

k námestiu pribudnú elegantné súčasné dynamické prvky, ktoré nielen transformujú využitie priestoru pozdĺž Pálffyho paláca, ale taktiež vyjadrujú inovačný a kreatívny prístup Katedry architektonickej tvorby vnútri paláca.

Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype
Konzultácie s Lukášom Kurillom via Skype
Kontrola rozpracovanosti s pozvanými hosťami z Verne a z Media
Kontrola rozpracovanosti s pozvanými hosťami z Verne a z Media
Výroba spoločného vkladacieho modelu s prednou fasádou budovy VŠVU
Výroba spoločného vkladacieho modelu s prednou fasádou budovy VŠVU
Výuka programu Blender na vytváranie animácií v rámci predmetu KIKO III.
Výuka programu Blender na vytváranie animácií v rámci predmetu KIKO III.
Finálne obhajoby
Finálne obhajoby
Finálne obhajoby s pozvanými externými kritikmi ( Jana Kapelová z galérie Medium a Juraj Peták, bývalý absolvent motionLabu)
Finálne obhajoby s pozvanými externými kritikmi ( Jana Kapelová z galérie Medium a Juraj Peták, bývalý absolvent motionLabu)

Peter Dóža, Šimon Trančík


2. zadanie: Minimálne bývanie (Mini living)

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Študenti:

 • Hana Arnold, 2.r.
 • Maroš Vasilišin, 2. r.
 • Peter Dóža, 2.r.
 • Petra Ollerová, 2.r.
 • Šimon Trančík, 2.r.
 • Michal Pietor, 2.r.
 • Sára Chrobáková, 2.r.
 • Karin Brániková, 3.r.
 • Ing. Michal Jančo, 6.r. /diploma/
 • Maelys Marche    /Francúzsko/ 
 • Christopher Recorbet /Francúzsko/
 • Aradhana /India/
 • Kfir Braunstein /Izrael/ 
 • Tzu Hsien Yang, 6.r. /diploma, India/

Ako odpovedať na dramatický vzostup cien pôdy v dôležitých mestách a tým i ceny bytov pre mladých prvokupujúcich jednotlivcov, pre mladé páry či skupiny?

motionLab verí, že kinetika a adaptabilita môže ponúknuť zlepšenie takej neuspokojivej situácie.

Budete testovať nasledujúce:

A, možnosti kinetického nábytku a vybavenie rezidenčného bývania na získanie priestoru

B, v rovnakom duchu sa pozrieť na to, ako sú funkcie a priestor využívané a kde je možné generovať viacvrstvové využitie rezidenčného priestoru

C, Vašimi klientmi je vaša rodina- navrhujte pre základný nukleus podľa vašej situácie- rodič či rodičia, súrodenci. Ak žijete viacgeneračne (s príbuzným, s babičkou či dedkom), zahrňte to vo vašich návrhoch.

Základná doporučená minimálna plocha pre 1 osobu je cca. 15 m2, 2 osoby (pár) na 19 m2, oddelene 24 m2. Viac osôb je nutné ubytovať na minimálnej ploche s maximom cca. 45 m2 pre 5 člennú rodinu.  Je to len ale vodítko. ..  

Maximálna interná výška je prebratá z klasickej architektúry a je 3,30 metrov. 

Druhá časť projektu je prepojiť individuálne jednotky do blokov 9-tich bytov v priestoru mostu SNP na južnom brehu. V duchu hľadania najekonomickejšieho mestského priestoru hľadáte stratégiu na umiestnenie bloku na území, ktoré nie je ľahko využiteľné pre komerčné využitie či špekuláciu s pozemkom. Napriek všetkým negatívnym obmedzeniam hľadáme pravé možnosti rezidenčného bývania  vo veľkomestách so zdeformovanou stavebnou ekonomikou...

Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Diploma project: Room and Objects, India
Diploma project: Room and Objects, India
Diploma project: Room and Objects, India
Diploma project: Room and Objects, India
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living
Mini Living

Akademický rok 2016/2017

1. zadanie: Serpentine Gallery v Hyde Parku

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Študenti:

 • Henrieta Sasová, 2.r.
 • Mirka Grožáková, 2.r.
 • Vanesa Rybárová, 2.r.
 • Karin Brániková, 2.r.
 • Dominika Dančíková, 3.r.
 • Bc. Michal Jančo, 5.r.
 • Bc. Juraj Peták, 6.r. dipl.

IMAGINE...

MotionLab patrí medzi špičkové svetové ateliéry. Preto sme boli požiadaní pripraviť pre najbližší rok letný pavilón pre Serpentine Gallery v Hyde Parku v Londýne.

Sme preslávení našou vynaliezavosťou, inováciou, výskumom spojenými s kinetickou, responzívnou a adaptívnou architektúrou, a preto nás galéria požiadala o návrhy, ktoré budú tento prístup vyjadrovať.

Letný pavilón sa stavia od roku 2000, príprava trvá 6 mesiacov a pavilón funguje 4 mesiace od 10. júna do 9. októbra každý rok.  Návrhy špičkových súčasných architektov, architektiek a ateliérov slúžia ako verejná inštalácia v susedstve Serpentine  Gallery (bývalá čajovňa), kde organizujú výstavy súčasného umenia. Letný pavilón zahrňuje kaviareň a umožňuje organizáciu letných koncertov, predstavení a čítaní poézie.

Rozpočet je presne stanovený, ale pretože motionLab je inovačný a experimentálny ateliér, otázka presného rozpočtu nie je kladená. Návrhy môžu reagovať na využitie klímy behom letných mesiacov či trojdimenzionálny efekt v prostredí Hyde Parku, na denné i večerné využívanie inštalácie a rozvinúť dialóg (či nie) s existujúcou budovou Serpentine Gallery...

Projekt Smart floor
Projekt Smart floor
Projekt Smart floor
Projekt Smart floor
Projekt Smart floor
Projekt Smart floor
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Jednotlivé fázy otvárania a zatvárania pavilónu
Jednotlivé fázy otvárania a zatvárania pavilónu
Rôzne priestorové konfigurácie pavilónu
Rôzne priestorové konfigurácie pavilónu
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Ukážky rôznych konfigurácií pavilónu
Ukážky rôznych konfigurácií pavilónu
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Pavilón Serpentine v Londýne
Detail vyklápacieho žalúziového fasádneho systému
Detail vyklápacieho žalúziového fasádneho systému
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia, interiérový pohľad
Vizualizácia, interiérový pohľad
Vizualizácia, interiérový pohľad
Vizualizácia, interiérový pohľad

Mirka Grožáková, Vanesa Rybárová 

Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku – Miroslava Grožákova, Vanesa Rybárová

Michal Jančo 

Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku – Michal Jančo
Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku – Michal Jančo

2. zadanie: Centrum architektúry a urbanizmu pre 21. storočie, Bratislava

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)

Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Zoznam študentov:

 • Vanesa Rybárová, 2. r.
 • Mirka Grožáková, 2. r.
 • Karin Brániková, 2.r.
 • Dominika Dančíková, 4. r.
 • Bc. Michal Jančo, 5. r.
 • Bc. Juraj Peták, 6. r.

Vytvorte verejné centrum architektúry, ktoré v Bratislave ani na Slovensku neexistuje.

Metóda navrhovania bude experimentálna tak, aby sa vyhla štylistickým prístupom súčasnej architektonickej produkcie. 

Naviažeme na manifest ateliéru Coophimmelb(l)au zo 70-tych rokov minulého storočia. Návrh začne diagramom bez asociácií. Autor vypracuje čiernym uhlím so zaviazanými očami diagram abstraktnej predstavy bez konvencií kontextu, funkcie či špecifickej formy. Dôraz je skôr na intuícií, či emocionálnej reakcií nezviazanou tradičnými metodikami.  Rozdiel od experimentov zo 70-tych rokov bude v tom, že tvorba diagramu bude zachytená na videu a súčasťou diagramu bude záznam sekvencie prvkov diagramu. Tá bude slúžiť k porozumeniu štruktúry  3D organizmu, ktorý sa z diagramu vyvinie.

Pohyb, transformácia a adaptabilita by mali byť primárne vo vývoji návrhov, ktoré priznávajú viac-menej „funkcia nasleduje formu“. Forma je tu avšak pojatá ako vývoj intuitívneho gesta.

Lokalita: Bratislava, budova a okolie bývalého PKO (Park kultúry a oddychu)

Úvodný workshop zameraný na tvorbu ateliéru Coop Himmelb(l)au
Úvodný workshop zameraný na tvorbu ateliéru Coop Himmelb(l)au
Tvorba intuitívnej skice so zaviazanými očami
Tvorba intuitívnej skice so zaviazanými očami
Intuitívna skica
Intuitívna skica
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Pracovný model
Digitálny model
Digitálny model
Digitálny model
Digitálny model
Digitálny model
Digitálny model
Digitálny model
Digitálny model
Ateliérová exkurzia do Viedne
Ateliérová exkurzia do Viedne
Pôdorys
Pôdorys
Axonometria
Axonometria
Bočný pohľad
Bočný pohľad
Pôdorysy
Pôdorysy
Obhajoby, externý kritik: Lukáš Kurilla
Obhajoby, externý kritik: Lukáš Kurilla
Obhajoby, externí kritici: Martin Gsandtner a Peter Stec
Obhajoby, externí kritici: Martin Gsandtner a Peter Stec
Obhajoby, externý kritik: Peter Stec
Obhajoby, externý kritik: Peter Stec
Obhajoby, externí kritici a hostia
Obhajoby, externí kritici a hostia
Digitálny model
Digitálny model
Fyzický finálny model
Fyzický finálny model
Digitálny model
Digitálny model
Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, fyzický model
Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, fyzický model
Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, obhajoby
Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, obhajoby

Mirka Grožáková 

Centrum architektúry a urbanizmu pre 21. storočie – Miroslava Grožáková

Exkurzie MotionLab 2016 – 2017

Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
Londýn – Kancelária Expedition UK
Londýn – Kancelária Expedition UK
Londýn – Na prednáške Chrisa Wise-a v Expedition UK
Londýn – Na prednáške Chrisa Wise-a v Expedition UK
Londýn – Urbanistický model Londýna v inštitúte The Building Centre
Londýn – Urbanistický model Londýna v inštitúte The Building Centre
Londýn – The Design Museum
Londýn – The Design Museum
Londýn – London eye
Londýn – London eye
Londýn – V Brightone, pred kinetickou vyhliadkou British Airways i360
Londýn – V Brightone, pred kinetickou vyhliadkou British Airways i360
Londýn – Na nádvorí Victoria and Albert Museum
Londýn – Na nádvorí Victoria and Albert Museum
Londýn – Výstava architektúry vo Victoria and Albert Museum
Londýn – Výstava architektúry vo Victoria and Albert Museum
Londýn – Matematics: The Winton Gallery od Zaha Hadid Architects
Londýn – Matematics: The Winton Gallery od Zaha Hadid Architects
Londýn – Serpentine pavilion od Francis Kéré, Hyde park
Londýn – Serpentine pavilion od Francis Kéré, Hyde park
Londýn – Prehliadka školy architektúry Bartlett pod vedením profesorky Susan Ware
Londýn – Prehliadka školy architektúry Bartlett pod vedením profesorky Susan Ware
Londýn – Pred katedrálou Sv. Pavla, na strešnej terase obchodného domu One New Change od Jeana Nouvela
Londýn – Pred katedrálou Sv. Pavla, na strešnej terase obchodného domu One New Change od Jeana Nouvela
Londýn – Komentovaná prehliadka architektonického ateliéru Allies and Morrison s Grahamom Morrisonom
Londýn – Komentovaná prehliadka architektonického ateliéru Allies and Morrison s Grahamom Morrisonom
Londýn – Prednáška Boba Alliesa o vlastnej tvorbe v ateliéri Allies and Morrison
Londýn – Prednáška Boba Alliesa o vlastnej tvorbe v ateliéri Allies and Morrison
Londýn – The Royal Institute of British Architects (Kráľovský inštitút britských architektov), výstava finalistov na Stirlingovu cenu
Londýn – The Royal Institute of British Architects (Kráľovský inštitút britských architektov), výstava finalistov na Stirlingovu cenu
Praha – Návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava ZHA Unbuilt v Galérii Jaroslava Fragnera, výstavou nás previedol jeden z kurátorov Martin Gsandtner
Praha – Návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava ZHA Unbuilt v Galérii Jaroslava Fragnera, výstavou nás previedol jeden z kurátorov Martin Gsandtner
Praha – návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava Akademické platformy výpočtového navrhovania, Galeria UM, UMPRUM
Praha – návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava Akademické platformy výpočtového navrhovania, Galeria UM, UMPRUM

Akademický rok 2015/2016:

1. zadanie: Z rekreácie na bývanie...a späť?

Miesto: Jevany, ČR

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Akademický rok: 2015/16 ZS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Ján Malík, 4. roč.
 • Karolína Barényiová, 5. roč.

Peter Galdík

Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?
Z rekreácie na bývanie...a späť?

 Ján Malík

Z rekreácie na bývanie...a späť?

Karolína Barényiová 

Z rekreácie na bývanie...a späť?

2. zadanie: Revitalizácia Šafárikovho námestia a Vajanského nábrežia v Bratislave – ateliérový projekt

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Akad. rok: 2015/16 LS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Petra Garajová, 2. roč.
 • Dominika Dančíková, 3. roč.
 • Vaidehi Kanada, Erasmus student, India
 • Ján Malík, 4. roč., bakalárska práca
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., bakalárska práca
 • Bc. Karolína Barényiová, 5. roč.
 • Bc. Juraj Peták, 5. roč.
 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., diplomová práca
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., diplomová práca

Spomienky na letné prázdniny v Bratislave pred 60 rokmi sú krásne. Moderný funkcionalistický byt na Gajovej ulici I/B v blokoch z rovnakého obdobia, detské ihrisko na námestí a zeleň všade. Extravagantné budovy Modrého kostolíka sv. Alžbety či gymnázia v susedstve a silná definícia verejného priestoru až k Šafárikovmu námestiu a priamočiare prepojenie s nábrežím Dunaja a starým mostom.

Návrat na rovnaké miesto dnes je depresívne rovnako, ako na mnohých iných miestach v súčasnej Bratislave. Budovy na Gajovej ulici sú zle udržiavané, kostol a gymnázium sú síce opravené, ale celý priestor námestia je dominovaný parkujúcimi vozidlami a zadné fasády blokov s policajnou stanicou sa stavajú k zeleni parkoviska obvodovými stenami a ostnatým drôtom. Trojuholník Šafárikovho námestia je oddelený a obkľúčený komunikáciami a prepojenie s nábrežím a novým budúcim mostom je nejasné a opäť dominované dopravnými komunikáciami. Pokus o spestrenie vybavenosti kontajnerovým riešením sa evidentne nepodaril. Jednotky občerstvenia sú opustené tak ako niekoľko obchodných/ komerčných priestorov. Zadné fasády s infraštruktúrou vnášajú na námestie dojem zriadeného staveniska.

Úloha: analýza námestia a blokov, zelene a verejných priestorov, koncept doplnený o rekonštrukciu existujúcich prvkov, nový koncept  kvalitného urbanistického komplexu s námestím, využitie kinetických a responzívnych prvkov pre vybavenosť , komerciu, voľný čas a kvalitné prepojenie s nábrežím Dunaja novým mostom.

Organizácia námestia by mala reagovať na ročné obdobia a klímu, na pracovné dni a víkendy, na školské prázdniny, štátne sviatky či udalosti a pod.

Metóda: Spoločný model námestia s individuálnymi návrhmi inštalovanými na spoločný model.

Animácie, 3D prezentácia a modely.

Fyzický model námestia
Fyzický model námestia
Fyzický model námestia
Fyzický model námestia
Pracovný model
Pracovný model
Pohľad z hora
Pohľad z hora
Počítačový model námestia
Počítačový model námestia
Atmosféry v rôznom počasí
Atmosféry v rôznom počasí
Počítačové vizualizácie
Počítačové vizualizácie
Fyzický model námestia
Fyzický model námestia
Štúdia tienenia
Štúdia tienenia
Fyzický model
Fyzický model
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Fyzický model
Fyzický model
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Počítačový model námestia
Počítačový model námestia
Fyzický model kinetického systému
Fyzický model kinetického systému
Pôdorys riešeného územia
Pôdorys riešeného územia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Vizualizácia interiéru skleníka
Vizualizácia interiéru skleníka
Vizualizácia interiéru skleníka
Vizualizácia interiéru skleníka
Vizualizácia interiéru skleníka
Vizualizácia interiéru skleníka
Pôdorys námestia
Pôdorys námestia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia
Počítačová vizualizácia

Bakalári:

 • Ján Malík, 4. roč., Revitalizácia Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., Multifunkčné sídlo spoločnosti Festka

Diplomanti:

 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., Miesto ako matéria- Vinohrad, Site as a fabric- Winery
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house, Light as generator of architectural space, Lantern house
Festka headquarters, fyzický model
Festka headquarters, fyzický model
Festka headquarters, fyzický model
Festka headquarters, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Lantern house, fyzický model
Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house – Sun Diagram
Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house – Lamelas Definition and Rotation

  Akademický rok 2014/2015:

  Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
  Odborná asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

  1. zadanie: Analýza a model vybranej kinetickej štruktúry (video)

  Študenti:

  • Gabriela Lenďáková, 3. roč., Theo Jansen - analýza mechanizmu Strandbeest
  • Bc. Adrián Švec, 6. roč., kinetická štruktúra inšpirovaná prácou Caldera
  • Gabriela Mészáros, 2. roč., rozkladacia strešná konštrukcia inšpirovaná prácou Chucka Hobermana
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč., Dukno Yoon- prsteň s krídlami
  • Karolína Barényiová, 4. roč., human hand - biologic structure to animatronics
  • Katarína Karásková, 2. roč., Wouter Scheublin- kráčajúci stôl
  • Rebeka Zacková, 2. roč., Klemens Torggler`s door
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč., analýza orgiami- Miura pattern fold
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč., Luis Quelhas Marques, študentská práca
  • Bc. Dušan Draxler, 6. roč., hydraulické robotické rameno

  2. zadanie: Kinetické kreslo s postrannými stoličkami pre arcibiskupa v katedrále sv. Víta v Prahe (video)

  Študenti:

  • Gabriela Mészáros, 2. roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč.
  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Karolína Barényiová, 4. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč.
  • Júlia Počátková, 5. roč.

  3. zadanie: Kinetické folly v parku v Martine (galéria)

  Študenti:

  • Bc. Adrián Švec, 6. roč. (video)
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč. (video)
  • Rebeka Zacková, 2. roč. (video)
  • Karolína Barényiová, 4. roč. (video_01)(video_02)
  • Patrícia Šimončičová, 3. roč. (video)
  • Katarína Karásková, 2. roč.
  • Dušan Draxler, 6. roč. (video)
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
  MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine

  4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo (galéria)

  Študenti:

  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč. (video)
  • Gabriela Mészáros, 2.roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Patrícia Šimončičová, 3. roč. (video)
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč 
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
  MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo