Zoltán Holocsy

Meno
Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.
Pozícia
Vedúci prípravného kurzu
Odborný asistent
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
08:00 – 12:00
Štvrtok
08:00 – 12:00

Prezentácia online:

Zoltán Holocsy @ SKA

Zoltán Holocsy @ ALFA Stuba


Predmety:

 • Prípravný kurz architektúry

 

 

 

 

 


Štúdium:

1969 – 1977

 • Základná deväťročná škola v Senci

1971 – 1978

 • absolvoval Výtvarný odbor ĽŠU v Senci

1977 – 1981

 • Gymnázium v Senci, maturita

1982 – 1987

 • štúdium na FA SVŠT v Bratislave, diplomová práca Polyfunkčný dom na Kollárovom námestí v Bratislave, v ateliéri Prof. J. Antala

od 2001

 • externý doktorand na FA STU

2010

 • ukončené doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce „Metapolis – paradig-ma mesta v dobe posturbanizmu“, vedúci dizertačnej práce Prof. Marian Zervan

Odborná prax:

1981 – 1982

 • prax v URBION-e, Bratislava, konštruktér, ateliér M. Hladkého

1987 – 1988

 • vojenská služba, Opava, Levice, Vyškov, prax pri výstavbe objektov vojenských zariadení a jadrovej elektrárne v Mochovciach

1987 – 1992

 • architekt, STAVOPROJEKT Bratislava, práca na štúdiách, projektoch, spolupráca s Ing.arch. J. Slížom

1988 – 1994

 • paralelne so zamestnaním v Stavoprojekte spolupráca na projektoch s Prof. R. Janákom

1992

 • prijatý na základe konkurzu ako asistent na Katedre architektúry VŠVU v Bratislave, ukončenie činnosti v Stavoprojekte

1996

 • odborný asistent, vedúci oddelenia Kurz architektúry na KAT VŠVU, dodnes

1996

 • po vykonaní autorizačných skúšok na SKA autorizovaný architekt. Počas tvorivej praxe som riešil zadania z občianskej a bytovej výstavby, rekonštrukcií i objekty pre výrobu a služby.

1995

 • zvolený za zástupcu vedúceho Katedry architektonickej tvorby, dodnes

2002

 • od okt. do januára 2003 poverený vedením Katedry architektúry

2004

 • 2006 spolupráca s architektonickou kanceláriou Šujan-Stassel

2006

 • člen Akademického senátu VŠVU v Bratislave, dodnes

Štúdie a projekty (výber):

 • Obchodné a spoločenské centrum Lúky II v Bratislave Petržalke, projekt pre územné a stavebné konanie, realizačný projekt 1991, autori Z. Holocsy, K. Pavlendová, K. Poláková, J. Slíž
 • Polyfunkčný dom na Lichnerovej ulici v Senci, projekt, realizované 1995-1996
 • Rekonštrukcia MKS a dostavba fitness v Blatnom, štúdia, 1995
 • Vstavba bytu do podkrovia na Kvačalovej ulici v Bratislave, projekt, realizácia 1998 – 2002
 • Rekonštrukcia domu na Laurinskej ul. 9 v Bratislave, štúdia, projekt, zmena projektu, realizácia, 1998 – 2003
 • Radová zástavba v centrálnej časti obce Blatné, štúdia, 1999
 • Obchodný a administratívny objekt fi Omnico na Kopčianskej ulici v Bratislave, štúdia, projekt pre územné a stavebné konanie, 2001 -2002
 • Výrobný a administratívny objekt fi M-Profex na Kopčianskej ulici v Bratislave, štúdia, projekt, realizácia, spoluautor A. Škripeň, 2001 – 2003
 • Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na Devínskej ceste v Bratislave, projekt, realizácia, 2003 – 2005
 • Rekonštrukcia synagógy v Senci, spolupráca P. Buš, štúdia, 2003
 • Bytový dom na Junáckej ulici v Bratislave, 75 b.j. štúdia, projekt pre územné konanie, 2004, spolupráca Šujan, Stassel
 • Obytný súbor 91 b.j. v Opoji – projekt pre územné konanie, 2005, projekt pre stavebné povolenie, 2005, realizácia 2007, spoluautori J. Šujan, K. Stassel
 • Rekreačné zariadenie SES Energy, Botanická ul., Bratislava, štúdia, projekt pre územné konanie (spoluautori J. Šujan, K. Stassel, M. Vrana), 2005
 • 15 rod. domov v Záhorskej Bystrici, (spoluautori J. Šujan, K. Stassel, M. Vrana), urbanisticko – architektonická štúdia, 2005
 • Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na Rybárskej ul.v Senci, štúdia, 2006, projekt pre územné konanie 2007, realizačný projekt 2008
 • Novostavba bytového domu Matra, 47 b.j. v Martine, spoluautor M. Lukáč, štúdia, 2007
 • Novostavba bytového domu Miu, 44 b.j. v Martine, spoluautor M. Lukáč, A. Škripeň, štúdia, 2008
 • Novostavba polyfunkčného domu na Mierovom nám. č 7 v Senci, štúdia, 2008, projekt 2009, realizačný projekt 2009, realizácia 2009 – 2012
 • Rekonštrukcia a dostavba objektu COOP na polyfunkčný dom na Mierovom nám. č 5 v Senci, štúdia, 2008
 • urbanisticko-architektonická štúdia areálu Biblickej školy v Martine, 2009
 • Dostavba senior house Domus bene II v Senci, štúdia 2010, projekt pre územné konanie 2010, projekt pre stavebné povolenie 2011, realizačný projekt 2011

Vedenie medzinárodných študentských workshopov:

 • Urbánne a architektonické vrstvy, nánosy, zrasty a medzipriestory v čase, autor témy a tutor, 17. 11. – 24. 11. 1997, Florencia, Taliansko, workshop ukončený výstavou prác na mieste
 • Collage project, tutor, 25. 01. – 01. 02. 1999,  Florencia, Taliansko, workshop ukončený výstavou prác na mieste
 • Simulácia – asimilácia 06. 03. – 13. 03. 2000, tutor, Florencia, Taliansko, workshop ukončený výstavou prác na mieste

Pôsobenie na zahraničnej vysokej škole, odbornej inštitúcii:

 • Študijný program COMMA 2002, téma HO(L)MES AT HOMES, Department of Spatial and Furniture design na University of arts and design Helsinky, tutor, kritik; 31. 08. – 16. 09. 2002

Publikačná činnosť:

 • Starchitektúra: dom z ktorého môžem pozorovať hviezdy; časopis ARCH 10/97, str.9
 • Text katalógu k výstave študentských prác Dom z ktorého môžem pozorovať hviezdy
 • Text v katalógu k výstave Architektúra do kufra/ The suitcase architecture
 • Autor študijného programu pre Kurz architektúry na KAT VŠVU / texty semestrových zadaní
 • Autor študijného programu pre predmet Architektúra a elektronické médiá na KA VŠVU
 • Študentská súťaž WIENERBERGER 2004; ARCH 05/2004
 • swisstrip_kat_2006; Projekt 05/2006
 • Metapolis – hľadanie správnej mapy; Anthropos, 2/2007
 • Vážení, kde ste?; ARCH 02/2008
 • Metapolis – paradigma mesta v dobe posturbanizmu, ALFA 02/2011