Tomáš Tholt

Meno
Ing. arch. Tomáš Tholt, PhD.
Pozícia
Odborný asistent

Prezentácia online:

www.sub.digital/about01

Tomáš Tholt @ Researchgate

Tomáš Tholt @ ALFA


Predmety:

  • Ateliér Architextúry: telo a priestor
  • Digitálna fabrikácia/robotické laboratórium/CAM
  • Digitálne zobrazovanie, modelovanie a navrhovanie
  • Matematika a geometria v architektúre II.