Petr Hájek

Meno
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Pozícia
Profesor
Vedúci katedry
Vedúci ateliéru

Predmety:

  • Virtuálne štúdio I. – IV.