Petr Hájek

Meno
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Pozícia
Profesor
Vedúci katedry
Vedúci ateliéru

Prezentácia online:

www.hajekarchitekti.cz

Petr Hájak @ ČKA

Petr Hájak @ Wikipedia


Predmety:

  • Virtuálne štúdio I. – IV.
  • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Analýza I - architektonické dielo
  • Analýza II. - autori a autorské programy
  • Základy výskumu a experimentálnej tvorby - konštrukcie, materiály, ekológia, typológia v architektúre II., IV.