Júlia Kolláthová

Meno
Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

Júlia Kolláthová @ alfa.stuba


Predmety:

  • Ateliér architektúry III.
  • Digitálne zobrazovanie, modelovanie a navrhovanie
  • Digitálna fabrikácia / robotické laboratórium / CAM

 

 

 

 


Doktorandská práca

Školiteľ:

  • Prof. Imrich Vaško, akad. arch.

Doktorandská téma:

  • Teória elasticity kolapsu