Silvia Markovičová

Meno
Silvia Markovičová
Pozícia
Referentka ekonomiky práce a miezd
Tajomníčka katedier – Architektonická tvorba, Maliarstvo, Teória a dejiny umenia
Oddelenie
Personálne oddelenie
Tajomníčky katedier