Záverečné práce

Katalóg záverečných prác.

On-line katalóg Centrálneho registra záverečných prác.
Katalóg zobrazuje informácie o prácach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2011.