Služby

Zoznam služieb a vybavenia akademickej knižnice

Zoznam služieb a vybavenia akademickej knižnice

Akademická knižnica poskytuje výpožičné absenčné, prezenčné služby, MVS a MMVS (prostredníctvom UNI BA), ďalej reprografické, konzultačné služby, evidenciu EPCA a EUCA, archív záverečných a kvalifikačných prác študentov a pedagógov VŠVU, prístup k elektronickým zdrojom, výmenu publikácií, informačnú pomoc pri písaní teoretických prác, sprostredkováva interné smernice k záverečným prácam. Vybranú literatúru si používatelia môžu objednať prostredníctvom žiadaniek v on-line katalógu IPAC v časti Konto.

Od roku 2023 funguje Akademická knižnica v dvoch priestoroch, na pôvodnom v rámci budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí 18 a v rámci spoločného projektu Umenovednej knižnice v budove SNG na Vajanského nábreží.

Na Hviezdoslavovom námestí sú čitateľom k dispozícii 4 počítače s pripojením na internet, jeden počítač pre študentov so špeciálnymi potrebami, samostatný počítač na vyhľadávanie v IPACu, multifunkčná tlačiareň, samostatný skener formátu A4/A3, voľne dostupné wi-fi pripojenie.

Umenovedná knižnica je vybavená 4 počítačmi s pripojením na internet, tri vyhľadávacie stanice na prácu v IPACu, dve multifunkčné tlačiarne, voľne dostupné wi-fi pripojenie a samostatnou miestnosťou na rezerváciu pre skupiny.

Priebežne sú aktualizované informácie o knižnici na webovej stránke školy, dôležité informácie sú umiestnené aj v AIS.