Projekt Dvojstrana

Projekt Dvojstrana je výsledkom spolupráce Katedry teórie a dejín umenia VŠVU, Akademickej knižnice VŠVU a Galérie MEDIUM. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na fenomén autorskej knihy viazanej na výtvarné umenie, a to predovšetkým na Slovensku, ale s občasným presahom aj do zahraničia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 

2023

Palo Čejka, Tomáš Klepoch: Tajná dvojstrana;

22. 3. 2023

Debata s tvorcami grafických kníh