On-Line katalóg

Automatizovaný databázový rešeršný systém Advanced Rapid Library, ktorý umožňuje vyhľadávať v on-line katalógu knižnice z rôznych hľadísk. On-Line katalóg knižnice VŠVU obsahuje knižničné dokumenty nadobudnuté od roku 1991.

Katalóg zobrazíte klinutím na odkaz:

On-Line katalóg knižnice VŠVU