Štúdium v čase pandémie

V súvislosti s rozhodnutím vedenia našej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave o pozastavení prezenčnej výučby a s prejdením na dištančný spôsob štúdia z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu na území Slovenska pre Vás pripravila Akademická knižnica VŠVU v BA dôležitú informáciu o možnosti online štúdia.

Akademická knižnica je až do odvolania zavretá pre študentov, pedagógov, ostatných zamestnancov VŠVU, ako aj širokú verejnosť a nie sú momentálne „fyzicky“ možné výpožičky ani štúdium v študovni akademickej knižnice.

Webová stránka našej vysokej školy: https://www.vsvu.sk

V aktualizovanej časti „Elektronické informačné zdroje“ nájdete dôležité a zaujímavé informácie z oblasti elektronických informačných zdrojov. Sú Vám k dispozícii databázy elektronických informačných zdrojov (ďalej len „EIZ“), ako aj aktívne odkazy na voľne prístupné EIZ.

Ďalej sú na uvedenej web stránke pre Vás k dispozícii podrobné informácie, ktoré sú prehľadne rozdelené do nasledovných skupín:

  • Elektronické knihy, slovníky, encyklopédie,
  • Elektronické časopisy,
  • Všeobecné portály, databázy,
  • Galérie,
  • Knižnice, katalógy, knižničné portály.

Informácie v uvedených skupinách budú aj naďalej priebežne aktualizované a dopĺňané o ďalšie zaujímavé a dôležité informácie predovšetkým z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a pod. s ohľadom na zameranie našej vysokej školy. 

Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie

Návod pre študentov
https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE&list=PL6YNKLE9mWwdgXyEVRXTjMVWpWH6d3A2H&index=3&fbclid=IwAR39rvVB0EsMq8BLEZAnFFfB47zhCbEQolXkUMzmEiQ-W6eckFwpaI0QtX0

Návod pre učiteľov
https://www.youtube.com/watch?v=eb6mhYd9_as&list=PL6YNKLE9mWwdgXyEVRXTjMVWpWH6d3A2H&index=1&fbclid=IwAR1JE3rR1FBGZmZ4UHPmqb9mBUmassOy9ZQ9dQ2XEaPMqn0Z96XR8cpsG_0

TEAMS materiály a linky
https://aka.ms/TeamsMaterialy

Aktívne linky (odkazy)

na niektoré elektronické knižnice a na ďalšie užitočné portály, ktoré môžete využiť vo Vašom „dištančnom“ spôsobe štúdia či pri písaní prác – záverečných, seminárnych a pod.:

http://www.digitalniknihovna.cz

– tu je zdigitalizované veľké množstvo kníh aj z výtvarného umenia.

http://kramerius5.nkp.cz/

– predovšetkým dávame do pozornosti Národní digitální knihovnu pro VŠ / Národní knihovnu České republiky, ktorá vytvorila databázu Kramerius

https://www.ulib.sk/sk/eod.html

 – Univerzitná knižnica v Bratislave ponúka službu e-knihu na objednávku; byť členom UK alebo inej knižnice nie je podmienkou, ale služba je spoplatnená + k dispozícii je aj digitálna knižnica: http://digitalna.kniznica.info/browse

http://www.openculture.com/faq

– Open Culture – nájdete tam napríklad 800 voľne dostupných kníh prevažne v angličtine, zoradených podľa abecedy, medzi ktorými sa nájdu ťažiskové diela z teórie umenia (Walter Benjamin, Jacob Burckhard, ale napríklad aj analýza Da Vinciho kresieb a podobne)

http://www.getty.edu/public ations/virtuallibrary/index.html

– nájdete tam voľne dostupné elektronické knihy o umení v angličtine, dá sa vyhľadávať podľa kľúčových slov, alebo podľa ich oblastí

https://www.mestskakniznica.sk/sk/e-knihy-ereading

– Mestská knižnica v Bratislave. Od 16. 3. 2020 až do opätovného otvorenia knižnice je možné požičať si naraz 4 e-knihy. Výpožičky e-kníh sú v období zatvorenia knižnice bezplatné.

https://www.library.umb.sk/elektronicke-zdroje/volne-pristupne-e-zdroje.html

– Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici – má aj vlastný fond elektronických kníh, ale oblasť výtvarného umenia je veľmi obmedzená, zato ponúka zaujímavý prehľad aj iných voľných databáz

https://www.starlib.sk/sk/volne-pristupne-e-knihy/

– Staromestská knižnica v Bratislave – tiež má vo fonde elektronické knihy ale prevažne sa netýkajú výtvarného umenia, znovu môže byť skôr inšpiratívna zoznamom ďalších databáz elektronických zdrojov

Dejiny umenia – dôležité linky (zhrnuté umenie):

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/volne-pristupne-informacne-zdroje-pre-spolocenskovedne-odbory/dejiny-umenia/ 

Portál Bookport (portál vydavateľstva Grada)

https://www.bookport.cz/uvod/

Metropolitné múzeum umenia v New Yorku

– prístup k stiahnutiu 422 e-kníh o umení

https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F&rpp=12&pg=1

Virtuálna študovňa HÚ SAV

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/historicky-casopis-virtualna-studovna

Aktualizovaný prehľad otvorených a dlhodobo voľne dostupných publikácií z rozmanitých odborov

Dokument vo formáte pdf na stiahnutie

Flash Art – online archív starších čísiel prístupný bez obmedzení a zdarma

https://flashart.cz/

Prehľad elektronických informačných zdrojov, ktoré sú Vám v období krízy spôsobenej koronavírusom dostupné zadarmo a aj cez vzdialený prístup:

GALE

www.galepages.com/acartdes

– prístupové údaje pre AK VŠVU do databáz Gale bez viazanosti na IP: 
– heslo: Slovakia
– tento prístup je časovo obmedzený do konca mája 2020
predĺženie skúšobného prístupu do databáz Gale Reference Complete až do konca septembra 2020 – https://www.galepages.com/snldemo (prístup funguje bez hesla).
– viac informácií o databáze Gale Reference Complete nájdete tu: GRC_Leaflet_Slovak_Language.pdf

http://snk.sk/sk/2-nezaradene/1466-dostupne-online-zdroje-databaz-gale.html

http://snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2019/2019_05_27_6_Vyhladavanie_v_databazach_spolocnosti_Gale.pdf

– informácia z webových stránok Slovenskej národnej knižnice (SNK), kde sú odkazy na príručky vyhľadávania v databázach

ProQuest

nastavené sú prístupy k:

– ProQuest Central,
– ProQuest Dissertations & Theses Abstract & Index,
– knižná kolekcia Academic Complete na platforme Ebook Central aj ProQuest.
– návody pre používateľov vrátane prístupovej adresy a licenčných podmienok sú zverejnené na www.aib.sk/podpora/nastroje/2405-brana-k-e-zdrojom-vsvu

V čase tejto krízy umožnil ProQuest svojim používateľom aj vzdialený prístup. Tí, ktorí už používateľmi sú, sa teda dostanú do ProQuestu z ľubovoľnej IP adresy. Ostatní oň musia požiadať (v štádiu riešenia). Je dôležité, aby sa naši študenti a pedagógovia prihlasovali zo svojej školskej adresy vsvu.sk, inak im bude prístup zamietnutý.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

K e-zdrojom v ponuke CVTI SR sa môžete dostať iba ako fyzické osoby, registrovaní používatelia knižnično-informačných služieb. Podmienky registrácie sú dostupné na webovej stránke CVTI SR - registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov = https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov/registracia-na-vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=5369

Registrácie zabezpečuje CVTI SR priebežne aj v súčasnosti (pozri obmedzenie služieb CVTI SR https://www.cvtisr.sk/aktuality/koronavirus-obmedzenie-sluzieb-cvti-sr.html?page_id=33599)

Vydavatelia sprístupňovaní prostredníctvom CVTI reagujú aj na situáciu ohľadom šíriacej sa pandémie. Ponúkajú voľný prístup k špecializovaným e-zdrojom nad rámec licenčných podmienok.) – viac info na: https://www.cvtisr.sk/aktuality/e-zdroje-obohatene-o-specializovane databazy.html?page_id=33765 + zároveň je k dispozícii 10-stranová príloha venovaná informácii o vydavateľoch, ktorí sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse (tento kompletný prehľad EIZ spracovalo CVTI SR). 

Na stiahnutie

Články a kapitoly o koronavírusePDF, 267 KB