Odmietnutie vojenského útoku na Ukrajine

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave odmieta vojenské ťaženie Ruskej federácie voči Ukrajine a vyjadruje solidaritu ukrajinskému národu.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave odmieta vojenské ťaženie Ruskej federácie voči Ukrajine a vyjadruje solidaritu ukrajinskému národu. Apelujeme na kompetentných, aby aktívne riešili vojnový konflikt na Ukrajine. Máme za to, že ekonomické sankcie voči Ruskej federácii nebudú stačiť, je treba aktívne prevziať zodpovednosť za mierový stav v Európe.

Prozápadný spôsob myslenia o tom, že tlak na ruskú ekonomiku bude stačiť je nepochopením ruských politikov, ktorí dokážu ísť až na dno síl svojho národa. A to len preto, aby demonštrovali svoju teritoriálnu, politickú a ideologickú rozpínavosť a útočnosť. Dejiny Ruska okolitých krajín sú toho príkladom, či už išlo o 30. roky stalinského teroru voči Ukrajine s miliónmi obetí, alebo o 50. roky, keď sa systém sovietskeho teroru zaviedol v celom východnom bloku, vrátane okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. A dnes sme svedkami  aktívneho prepojenia slovenských opozičných politikov, generálneho prokurátora, ale aj ďalších predstaviteľov slovenskej spoločnosti na pro-kremeľskú politiku. Treba si to neustále pripomínať a je nevyhnutné si to pamätať.

Vojna vyostruje naše zmysly. Ochromuje takmer všetko, čo robíme, v životoch nám zostáva len to, na čom skutočne záleží. Mnohé naše problémy, ale aj konflikty sa nám odrazu javia ako banálne a nepodstatné. Mnohým z nás tečú slzy bez toho, aby sme plakali.

Pre pedagógov, zamestnancov a študentov, ako aj pre tých, ktorí sa aktívne hlásia k našej škole sú najdôležitejší v tejto chvíli naši ukrajinskí študenti a absolventi. Sme s nimi srdcom, mysľou, ale aj konkrétnymi krokmi, ktoré majú smerovať k ich ekonomickej a sociálnej stabilite na Slovensku. Najdôležitejšie je, aby pokračovali vo vzdelávaní.

Okupácia Ukrajiny ruskou armádou nie je nemenná situácia. Je to prechodný stav, ktorý sa raz skončí a Ukrajina sa opäť narodí do mierovej Európy. 

Ukrajinská hymna

Sláva a sloboda Ukrajiny nie je ešte mŕtva,
osud sa na nás ešte usmeje, bratia.
Naši nepriatelia zahynú ako rosa na slnku,
Budeme si vládnuť bratia v našej krajine.   

Za slobodu položíme dušu i telo.
Ukážme  bratia, že sme z kozáckej rodiny.
Postavme sa, bratia, v krvavej bitke medzi riekou San až po Don,
nenecháme nikoho vládnuť v našej rodnej krajine.
Čierne more sa ešte usmeje, rieka Dneper sa bude ešte radovať,
náš osud sa tak naplní na Ukrajine.  

Za slobodu položíme dušu i telo,
ukážme  bratia, že sme z kozáckej rodiny.
Naša zanietenosť, tvrdá práca sa ukáže,
na Ukrajine raz zaznie hlasná pieseň slobody.
Bude ju počuť v Karpatoch i stepiach,
sláva Ukrajiny bude znieť medzi národmi.

Za slobodu položíme dušu i telo.
A ukážeme, že sme bratia z kozáckej rodiny.

Fond solidarity VŠVU

Číslo účtu:
SK38 0900 0000 0051 7411 1336

Fond solidarity VŠVU, ktorý vznikol kvôli pandemickej situácii sa teraz sústredí na podporu našich ukrajinských študentov. Doplnia ho ďalšie zdroje, ktoré máme k dispozícii. Sledujeme legislatívu, ktorá by mala v najbližších dňoch upraviť status ukrajinského utečenca, komunikujeme s cudzineckou políciou. Aktívne budeme riešiť situáciu našich absolventov, budeme hľadať spôsoby, aby mohli počas vojnového stavu zostať na Slovensku. Je to veľmi dôležité.

Viac informácií o podpore prostredníctvom Fondu solidarity