Prvé študentky z Ľvova cestujú do Bratislavy

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dostať do Bratislavy dvadsaťdva študentiek z Akadémie umení v Ľvove. Vďaka aktívnej spolupráci s ďalšími akadémiami v Poľsku a Českej republike umiestňujeme spolu osemdesiat študentiek na našich školách.

Medzi ľuďmi, ktorí utekajú pred ruskou okupáciou z Ukrajiny, sa stále nachádzajú študenti a študentky výtvarného umenia, dizajnu a architektúry. Pomôžeme im zabezpečiť pokračovanie v štúdiu na Slovensku, alebo na iných umeleckých vysokých školách v Európe.

Ďakujeme najmä partnerským školám, ktoré nás v tomto snažení podporujú a aktívne pomáhajú.

Ďakujeme aj všetkým Vám, ktorí a ktoré ste ponúkli pomoc vo forme ubytovania, dopravy alebo finančného príspevku na Fond solidarity VŠVU.


Text vyhlásenia k situácii na Ukrajine