Naša pomoc partnerom v Ľvove pokračuje

Napriek ťažkým podmienkam naša partnerská škola Akadémia umení v Ľvove pokračuje vo výučbe. Chceli by sme im náročné zimné obdobie a výpadky elektriny pomôcť prekonať nákupom techniky, ktorá by mala umožniť študentom a študentkám pokračovať v práci. Na to však potrebujeme aj Vašu pomoc.

 

Vojnový konflikt na Ukrajine už trvá skoro rok. Po jeho vypuknutí sme sa snažili pomôcť najmä tým študentkám, ktoré museli opustiť krajinu a spolu s ďalšími školami sme ich k sebe prijali. Odvtedy sa mnohé z nich vrátili naspäť na svoje školy napriek tomu, že vojna naďalej pokračuje.

Na Akadémii umení v Ľvove sa aj napriek pretrvávajúcim bojom a neľahkej situácii neprestáva vyučovať. Stala sa útočiskom nielen pre svojich, ale aj ďalších študentov a študentky z iných ukrajinských miest, kde sa školy kvôli vojne museli zatvoriť. Pokračovanie vo výuke im ale tentokrát sťažuje zima a chýbajúca elektrina.

V spolupráci s našimi priateľmi z Glasgow School of Art by sme chceli ľvovskej akadémii aspoň trochu uľahčiť aktuálnu situáciu a zabezpečiť im techniku, ktorá sa na Ukrajine momentálne zohnať nedá, ako napríklad generátory, svietidlá, nabíjacie stanice a pod. Vzhľadom na to, že sa jedná o výkonnejší, no zároveň finančne náročnejší typ techniky, chceli by sme sa so žiadosťou o pomoc obrátiť aj na Vás.

 


 

Ak máte možnosť a prostriedky, chceli by sme Vás poprosiť o finančný príspevok na náš transparentný účet Fond solidarity VŠVU, z ktorého sú nákupy hradené.

IBAN:

SK38 0900 0000 0051 7411 1336 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

 

Priamy odkaz na účet Fondu solidarity:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3809000000005174111336

 

Viac o Fonde solidarity VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/fond-solidarity-vsvu/

 


 

Ďakujeme Vám vopred za pomoc!