ĽVOV 150

Názov ĽVOV 150 je symbolickým označením projektu pomoci VŠVU ukrajinským študentom a študentkám nielen z Akadémie umení v Ľvove. V spolupráci s poľskými a slovenskými umeleckými vysokými školami koordinujeme presun niekoľkých desiatok študentiek a študentov z Ukrajiny a ich následné umiestnenie na týchto školách.

Naši zahraniční partneri podporujú spoločnú misiu s prísľubom ich prijatia na školu hneď, ako sa dostanú na územie Poľska alebo Slovenska. Tým, ktorí prídu študovať ku nám, sa budeme snažiť okrem základných potrieb čo najviac uľahčiť presun do slovenského akademického prostredia. V tejto chvíli prestávajú existovať hranice medzi krajinami EU, stali sme sa spoločným priestorom pre budúcnosť slobodnej Ukrajiny. 


V prípade akýchkoľvek informácií či ponuky pomoci (ubytovanie, transport, materiálna pomoc, atď.) nás kontaktujte na


Text vyhlásenia VŠVU k situácii na Ukrajine