Ďakujeme za Vašu podporu!

Od vypuknutia vojny za našimi hranicami sa snažíme čo najviac a najúčinnejšie pomôcť nielen našim ukrajinským študentkám a študentom, ktoré/í u nás študujú dlhodobo, ale aj ďalším, ktoré ku nám prišli z vysokých škôl na Ukrajine.

Na pokrytie nákladov spojenými s ich štúdiom a základnými životnými potrebami potrebujeme aj Vašu pomoc. Náš transparentný účet s názvom Fond solidarity VŠVU preto využívame na zbieranie príspevkov od individuálnych darkýň a darcov, ako aj od väčších subjektov.

Chceli by sme sa preto srdečne a úprimne poďakovať všetkým prispievateľom a prispievateľkám, ktorí/é doteraz podporili našu snahu. Každému jednému a každej jednej z Vás osobitne ďakujeme.

Taktiež sme vďační aj za väčšie príspevky, ktoré boli venované našimi partnermi a podporovateľmi, napríklad aj vďaka verejným akciám, ktoré boli na tento účet zorganizované.

Menovite ďakujeme:

  • Tatra banke
  • o. z. Čierne diery za výťažok z predaja grafiky Erika Šilleho
  • T3 – kultúrnemu prostriedku za zorganizovanie benefičného koncertu Benefit, na ktorom zahrali Stroon/Tomas Pristiak/Erik Pánči/DIMM/Digästorcie
  • Študentom a študentkám Školy dizajnu a nášmu študentovi Jakubovi Tóthovi za organizáciu benefičného predaja autorských grafík a tričiek

V zbierke aj naďalej pokračujeme, keďže naši študenti a študentky našu pomoc stále potrebujú.

Ak by ste chceli prispieť, všetky informácie o Fonde solidarity VŠVU