Eva Mikulášová

Meno
Ing. Mgr. art. Eva Mikulášová
Pozícia
Odborná asistentka - zastupovanie za RD
Vedúca ateliéru

Prezentácia online:

www.evamikulasova.com


Predmety:

  • Ateliér industrial dizajn (zástup za MD)