Eva Veselá

Meno
Mgr. art. Eva Veselá, ArtD.
Pozícia
Vedúca ateliéru
Materská dovolenka

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Ateliér industrial dizajn
  • Digitálna gramotnosťpre dizajnérov I. - IV.