Žofia Babčanová

Meno
Mgr. art. Žofia Babčanová, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

Žofia Babčanová @ SCD

Žofia Babčanová @ Gravitysketch


Predmety:

  • Ateliér transport dizajn
  • Virtuálna realita I. - II.
  • Alias
  • Dizajnérska kresba III. - IV.