Ateliér Kov a Šperk

Ateliér Kov a Šperk je jediný svojho zamerania na Slovensku. Ponúka výučbu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Ateliér Kov a Šperk založil v roku 1990 svetoznámy slovenský výtvarník, šperkár doc. Anton Cepka, akad. soch., ktorý ho viedol do roku 1995. Ateliér prevzal prof. Karol Weisslechner a koncipoval vedenie ateliéru podľa veľkostných označení ako S+M+L_XL – KOV A ŠPERK. Od roku 2023 vedie ateliér Kov a Šperk Mgr. art. Kristýna Španihelová ArtD.

Brošňa, akryl farba
Veronika Opavská: Brošňa, akryl farba, 2011.
Vietor, náprstky, mosadz, iné materiály
Denisa Sedláková: Vietor, náprstky, mosadz, iné materiály, 1996.
Materialita, brošňa striebro sklo
Mariana Boldišová: Materialita, brošňa striebro sklo, 1999.
Diadém, papier, fólia tlač, kožušina, bavlna
Alena Timkovičová: Diadém, papier, fólia tlač, kožušina, bavlna, 2003.
Projekt galérie v Múzeu Českého raja, vizualizácia
Matej Bezúch: Projekt galérie v Múzeu Českého raja, vizualizácia, 2005.
Dizajn nerezového, vernisážového riadu, pre Berndorf Sandrik, vizualizácia
Mária Nepšinská: Dizajn nerezového, vernisážového riadu, pre Berndorf Sandrik, vizualizácia, 2003.
Horor vacui, inštalácia, vytvrdená čipka
Alena Tomkovičova: Horor vacui, inštalácia, vytvrdená čipka, 2005.
Transformácia, plast, 3D tlač
Lucia Bartková: Transformácia, plast, 3D tlač, 2009.
Dizajn, realizácia príboru, striebro
Barbora Heinzová: Dizajn, realizácia príboru, striebro, 2010.
Prsteň, striebro plast
Jan Michalisko: Prsteň, striebro plast, 2010.
Black water brošňa striebro, perleť
Zuzana Šulerřová: Black water brošňa striebro, perleť, 2012.
Shelter, náhrdelník, silikon, pigment
Dana Tomečková: Shelter, náhrdelník, silikon, pigment, 2014.
Ego Update mystifikácia, plast, akryl
Barbora Jamrichová: Ego Update mystifikácia, plast, akryl, 2015.
Bratislove, cyklus prsteňov, mosadz drevo
Viktor Kováč: Bratislove, cyklus prsteňov, mosadz drevo, 2016.
Adheze, náhrdelník, hliník
Vladimíra Labudová: Adheze, náhrdelník, hliník, 2017.
Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

O štúdiu v ateliéri Kov a Šperk

Štúdium v ateliéri je rozdelené na dvojročný prípravný kurz šperku, ktorý sa zameriava na základné pojmy a princípy pri tvorbe umeleckých šperkov. Študenti sa zoznámia so základnými zlatníckymi technikami a technológiami a naučia sa, ako aplikovať základné výtvarné prostriedky v médiu umeleckého šperku. Tento prípravný kurz šperku je pevne spojený s praktickými zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšiu tvorbu v Ateliéri Kovu a Šperku. Cieľom týchto základných praktických a teoretických znalostí je prehĺbiť a obohatiť študentov v danom odbore a pripraviť ich pre ďalšie štúdium v Ateliéri Kov a Šperku na Vysokej škole výtvarných umení.

Koncepcia výučby v Ateliéri Kov a Šperk je založená na poskytovaní študentom komplexného a interdisciplinárneho prístupu k umeleckej tvorbe. Kladie sa zvláštny dôraz na vnímanie materiálu, formy, remesla a konceptu v kontexte súčasnej spoločnosti. Inovácia, kreativita a experimentovanie sú kľúčovými prvkami našej výučby, a preto povzbudzujeme našich študentov k inovatívnemu mysleniu a odvahe vyjadrovať svoje jedinečné vízie.

V Ateliéri Kov a Šperk veríme, že proces tvorby a hľadania autentického osobitého výrazu je rovnako dôležitý ako konečný výsledok. Snažíme sa inšpirovať našich študentov k túžbe po poznaní, radosti z tvorby a úcte k remeslu. Veríme, že každý študent je jedinečný a podporujeme ich individualitu.

Spolupráca a komunikácia sú kľúčovými hodnotami v našom ateliéri. Podnecujeme študentov ku kooperácii s ďalšími ateliérmi na škole, ale aj mimo nej, ďalej do externého prostredia. Otvorená komunikácia a empatia sú pre nás dôležité, pretože spoločné diskusie a zdieľanie názorov sú kľúčom k rozvoju kritického myslenia.

Ateliér Kov a Šperk poskytuje našim študentom odborné znalosti, zručnosti a možnosť osobného rozvoja v oblasti šperkárstva a priestorovej tvorby. Podporujeme študentov v skúmaní rôznych materiálov, techník a technológií, či už prostredníctvom tradičných postupov alebo moderných experimentov. Učíme ich prekonávať obavy z chýb a vyjadrovať svoje myšlienky a vizionárske nápady prostredníctvom výtvarného remesla.

Cieľom Ateliéru Kov a Šperk je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní presadiť sa ako kreatívni tvorcovia v oblasti šperkárstva a priestorovej tvorby a zároveň vnášať nové impulzy a inšpiráciu do tohto odboru. Absolventi by mali opúšťať školu s pocitom, že sa niečomu hodnotnému naučili, s ambíciou a zvedavosťou pokračovať na svojej umeleckej ceste.

 

Ateliér Kov a Šperk

Vedúca ateliéru

 

IG:

kov.a.sperk.bratislava

FB:

Kov Šperk Bratislava