Ateliér Sklo

Výučba v ateliéri Sklo reaguje na aktuálne dianie v oblasti sklárskeho úžitkového sklárskeho umenia a dizajnu, opiera sa o poznatky z histórie odboru. Je prispôsobená individuálnym požiadavkám konkrétnych študentov. Je flexibilná, aby študentov neobmedzovala, ale aby im naopak pomohla pri hľadaní ich vlastného umeleckého štýlu.

Bakalárska práca
Dominik Pirháč: Bakalárska práca, 2022.
Magisterská diplomová práca
Peter Ďuriš: Magisterská diplomová práca, 2012.
Katarína Pozorová
Katarína Pozorová, 2022.
.
Martin Jurík: ., 2022.
Magisterská diplomová práca
Igor Kováč: Magisterská diplomová práca, 2021.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo
Výstava v galerii Médium: Nielen (ale aj) sklo, 2022.
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave, 2022.
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave, 2022.
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave, 2022.
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave
Ateliér Sklo na Príbehu skla II. v Kokave, 2022.
Výstava v galerii Satelit: SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN
Výstava v galerii Satelit: SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN, 2021.
Výstava v galerii Satelit: SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN
Výstava v galerii Satelit: SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN, 2021.
Výstava v galerii Satelit: SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN
Výstava v galerii Satelit: SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ: DIZAJN, 2021.
Ateliér Sklo
Petra Molnárová: Ateliér Sklo, 2021.
Ateliér Sklo
Ateliér Sklo, 2021.
Ateliér Sklo
Marta Matejková Vjatráková: Ateliér Sklo, 2021.
Ateliér Sklo
Igor Kováč: Ateliér Sklo, 2021.
Ateliér Sklo
Igor Kováč: Ateliér Sklo, 2021.
Ateliér Sklo
Alexandra Stencel: Ateliér Sklo, 2021.
Ateliér Sklo
Katarína Pozorová: Ateliér Sklo, 2021.
diplomová práca, Ateliér Sklo
Igor Kováč: diplomová práca, Ateliér Sklo, 2021.
Magisterská diplomová práca, inštalácia variabilné rozmery, tabuľové sklo, autorská maliarska technika, povraz
Marta Matejková Vjatráková: Magisterská diplomová práca, inštalácia variabilné rozmery, tabuľové sklo, autorská maliarska technika, povraz.
Pohľad do ateliéru – prezentácia semestrálnych prác
Pohľad do ateliéru – prezentácia semestrálnych prác.
Autor média: Marko Horban.
Univerzálny kalich- semestrálna prácaRučne fúkané sklo, farbené organickou farbou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Filip Plačko: Univerzálny kalich- semestrálna prácaRučne fúkané sklo, farbené organickou farbou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autorka média: Jana Hojstričová.
Art of Juice- odšťavovač. Hutnícky tvarované sklo, ručne brúsené. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Alexandra Stencel: Art of Juice- odšťavovač. Hutnícky tvarované sklo, ručne brúsené. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autor média: Lukáš Moravský.
Bulbs. Ručne fúkané sklo, maľované platinou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Patrick Huth: Bulbs. Ručne fúkané sklo, maľované platinou. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autor média: Lukáš Moravský.
Decor-struction - pohár. Hutnícky tvarované fúkané sklo. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Peter Ďuriš: Decor-struction - pohár. Hutnícky tvarované fúkané sklo. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Autor média: Lukáš Moravský.
Semestrálna práca. Tavené sklo do formy
Petra Molnárová: Semestrálna práca. Tavené sklo do formy.
Autor média: Lukáš Moravský.
Bakalárska semestrálna práca. Hutnícky tvarované a farbené sklo, dekorované diamantovou pílou
Igor Kováč: Bakalárska semestrálna práca. Hutnícky tvarované a farbené sklo, dekorované diamantovou pílou.
Objekt. Semestrálna práca
Marta Matejková Vjatráková: Objekt. Semestrálna práca.
Semestrálna práca (detail). Tabuľové sklo, kresba a maľba na skle, keramické vypaľovacie  obtlačky
Arina Belomorskaya: Semestrálna práca (detail). Tabuľové sklo, kresba a maľba na skle, keramické vypaľovacie  obtlačky.
Bubliny. Hutnícky tvarované fúkané sklo, sadra. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne
Kristína Ligačová: Bubliny. Hutnícky tvarované fúkané sklo, sadra. Vyrobené v spolupráci so sklárňou Rona a.s., Lednické Rovne.
Magisterská diplomová práca. Inštalácia- variabilné rozmery. Optické sklo, kombinované materiály
Michal Lacko: Magisterská diplomová práca. Inštalácia- variabilné rozmery. Optické sklo, kombinované materiály.
1200°C – Priestor na hrane, výstava ateliéru Sklo , Galéria Médium, VŠVU, Bratislava
1200°C – Priestor na hrane, výstava ateliéru Sklo , Galéria Médium, VŠVU, Bratislava.

Počas bakalárskeho štúdia sa kladie dôraz na pravidelné konzultácie s pedagógom, pri ktorých sa zdôrazňuje prepojenie filozofie a technológie pri navrhovaní a tvorbe semestrálnych zadaní. Študent sa postupne oboznámi – a to teoreticky i prakticky – so všetkými základnými sklárskymi technológiami (brúsenie, tavenie, fúkanie a hutnícke spracovanie skla, maľba atdˇ.), nadobudne všeobecný prehľad z dejín umenia a dizajnu (najmä dejiny voľnej aj dizajnérskej sklárskej tvorby).

Študent postupne absolvuje navrhovanie individuálneho skleneného úžitkového artefaktu, sériovo vyrábaného produktu pre technológiu konkrétnej sklárne, architektonické riešenie priestoru/interiéru. Pri projektoch, ktoré sa realizujú externe v sklárskych podnikoch, je podstatná komunikácia s odborníkmi – technológom výroby, sklárskym majstrom.

Pri zadaniach, ktoré spadajú do oblasti voľného umenia, sa kladie dôraz na individuálny prístup študenta k zadanej téme, na jeho maximálnu myšlienkovú, materiálnu a technologickú otvorenosť – sklo ako médium je len jedným z možných materiálov.

Študentom na magisterskom stupni je po konzultácii s pedagógom odporučená špecializácia na voľnú alebo úžitkovú sklársku tvorbu.

Voľná tvorba – dôraz kladený na intelektuálnu stránku tvorby

  • Otvorenosť voči rôznym umeleckým i „neumeleckým“ vplyvom, výtvarným stratégiám a médiám.
  • Sklo ako médium je len jedným z možných materiálov.

Úžitková tvorba – tvorba inteligentných úžitkových predmetov

  • Projekty pre konkrétnych výrobcov s jasnými dizajnérskymi, marketingovými a obchodnými zámermi, aby sa výsledné produkty mohli zaradiť do produktového portfólia konkrétnych sklárskych firiem.

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť študenta na dráhu profesionálneho výtvarníka a dizajnéra.

Ateliér Sklo

Vedúci ateliéru