Zoznam študujúcich a ich tém

Aktuálni*e študenti a študentky v 3. stupni vysokoškolského štúdia na VŠVU.

Informácie o študijnom programe:

 

Organizácia študijného programu:

 

Na stiahnutie

VP 8/2023 Organizácia doktorandského štúdia na VŠVUPDF, 355 KB