Študujúci*e v PhD. odbore Vedy o umení a kultúre

Zoznam študujúcich v  3. stupni štúdia v študijnom odbore "Vedy o umení a kultúre" a študijných programoch "Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - denná forma" a "Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - externá forma"

*podrobné informácie po kliknutí na meno študujúce*ho

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - externá forma


PhD. študujúci*e v programe Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - denná forma

Mgr. Dáša Oršuliaková

 

(späť hore)


Ing. arch. Mgr. arch. Bruno Pella

 

(späť hore)


Mgr. Andrea Vrtelová

 • Doba štúdia: 2023 - 2026
 • Téma: Interpretačné metódy výtvarného umenia a architektúry
 • Školiteľ: prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
 • Školiteľ-konzultant: prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online: ---
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. Nina Vidovencová

 • Doba štúdia: 2019 - 2022
 • Téma: Digitálne umenie, softvérové štúdiá a novomediálna kritika
 • Školiteľ: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Školiteľ-konzultant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Mgr. Mária Janušová

 

(späť hore)


PhD. študujúci*e v programe Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - externá forma

Mgr. Zuzana Lapitková

 • Doba štúdia: 2023 - 2027
 • Téma: Nástup experimentálnej fotografie na Slovensku
 • Školiteľ: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Školiteľ-konzultant: ---
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)


Master Barbora Komarová

 • Doba štúdia: 2022 - 2026
 • Téma: Politika performativity a subjekty dejín umenia vo východnej Európe po roku 1989
 • Školiteľ: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 • Školiteľ-konzultant: ---
 • Výskumné projekty / granty: ---
 • Prezentácia online:
 • Stav štúdia: aktívne

 

(späť hore)