Prijímacie pohovory

Informácie pre uchádzačov o štúdium na VŠVU vo všetkých študijných stupňoch. Informácie o výsledkoch prijímacích pohovorov