Prijímacie pohovory - magisterské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2023/2024 na magisterské štúdium s nástupom v roku 2024/2025

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU: 

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje:

Všeobecné konzultácie viz. Sprievodca uchádzača

 

Na stiahnutie

VP 9/2021 Vnútorný predpis o prijímacom konaníPDF, 397 KB