Výsledky prijímacích pohovorov

Informácie pre prijatých uchádzačov.

Koncom apríla, začiatkom mája Vám budú na Vaše emailové adresy zaslané informácie a inštrukcie k Návratkám, možnosti požiadať o ubytovanie a ďalšie informácie v súvislosti so zápisom na štúdium.

Informácie pre uchádzačov

Výsledky prijímacích pohovorov na štúdium pre akademickýrok 2022/2023 nájdete na stránkach akademického informačného systému (AiS)