Prijímacie pohovory – celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie vo forme dvojročného doplnkového štúdia alebo vo forme doplňujúceho pedagogického štúdia