Ateliér audiovizuálnych presahov

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.