Ateliér audiovizuálnych presahov

procesy + fotografia + audiovizuálne presahy + individuálny a verejný priestor

Čakanie na Godota
Dominik Demčák: Čakanie na Godota, 2020.
Skutočná pravda o rastlinách
Marcel Korec: Skutočná pravda o rastlinách, 2021.
Skutočná pravda o rastlinách
Marcel Korec: Skutočná pravda o rastlinách, 2021.
Hylé
Barbora Kapustová: Hylé, 2021.
Hylé
Barbora Kapustová: Hylé, 2021.
Hylé
Barbora Kapustová: Hylé, 2021.
Nefiktívny svet
Katarína Cabala: Nefiktívny svet, 2021.
Coded Bias
Dominik Demčák: Coded Bias, 2021.
Authenticity
Matúš Kuchta: Authenticity, 2021.
Authenticity
Matúš Kuchta: Authenticity, 2021.
Fiktívne svety
Kristína Holecová: Fiktívne svety, 2021.
Venuše/Ženuše
Barbora Kapustová: Venuše/Ženuše, 2021.
Venuše/Ženuše, Výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
Barbora Kapustová: Venuše/Ženuše, Výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.
Venus Mach 3 Turbo
Marcel Korec: Venus Mach 3 Turbo, 2021.
Venus Mach 3 Turbo, výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
Marcel Korec: Venus Mach 3 Turbo, výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.
Vnútorné Venuše
Katarína Cabala: Vnútorné Venuše, 2021.
2021, SPATIAL
Dominik Demčák: 2021, SPATIAL, 2021.
2021, SPATIAL
2021, SPATIAL, 2021.
Hotel Váh
Matej Hakár: Hotel Váh, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
Lázne
Mária Šimová: Lázne, 2021.
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany
spoločná výstava Vrstvami, ARTA, Piešťany, 2021.

Umenie a komunikácia hrá kľúčovú úlohu pri hľadaní riešení citlivých spoločenských problémov a sociálnych zmien. Súčasťou koncepcie ateliéru je oblasť angažovaného a kritického umenia vo verejnom priestore, v ktorej aktivity študentov majú potenciál reagovať na stav reality v lokálnom i globálnom kontexte. V svojich výstupoch majú potenciál reflektovať spoločnosť, ovplyvňovať ju, vyvolávať diskusie a spúšťať v nej nové procesy. V rámci ateliéru môžeme uvažovať o koncepte umelca ako iniciátora zmien, ktorý prepája umeleckú aj angažovanú rovinu s cieľom motivácie k občianskej aktivite.

 

Presahy fotografie a video (dokumentárnej, filmovej) tvorby do medziodborových oblastí (histórie, sociológie, psychológie, sociálnej antropológie, ekológie,...) môžu iniciovať diskusiu o dôležitých sociálnych a spoločenských témach. Cieľom spolupráce je podpora skúmania spoločenských javov na hranici umeleckého a dokumentárneho žánru, prepojenie študentov s publikom v realizáciách galerijných projektov i online priestore.

 

Obojstranná nehierarchická spolupráca, založená na dialógu, môže vytvárať medziodborové prepojenia zamerané na témy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, environmentálnych problémov a ďalších tém v lokálnom i globálnom kontexte. Budúce výstupy spolupráce môžu byť v podobách foto dokumentu, audiovizuálneho dokumentu, inštalácie, časozbernej dokumentárnej archivizácie, participatívnych aktivít, workshopov (na tvorbe spoločného diela), komunitných iniciatív, diskusné fóra a iné.

Ateliér audiovizuálnych presahov

Vedúci ateliéru

Instagram

IG:@atelier_avp