Ateliér intermédií

V ateliéri intermédií prihliadame na individualitu každej študentky a každého študenta a sústreďujeme sa na ich sebarozvoj. Študentky a študenti sú vedené a vedení v priebehu štúdia ku kritickému mysleniu, otvorenej komunikácii a kontinuálnej práci na vlastných projektoch, s dôrazom na proces tvorby.

Mentálny kompost, videoinštalácia, 13:29 min
Mentálny kompost, videoinštalácia, 13:29 min
Online ateliérové konzultácie
Online ateliérové konzultácie
Fluid, inštalácia
Fluid, inštalácia
Šel jsem se jen projít, videoperformance, 23:16 min
Šel jsem se jen projít, videoperformance, 23:16 min
Skupinové konzultácie Ateliéru intermédií
Skupinové konzultácie Ateliéru intermédií
Inštalácia semestrálnych prác
Inštalácia semestrálnych prác
Ateliérový výlet na výstavu finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana v Novej Synagóge v Žiline
Ateliérový výlet na výstavu finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana v Novej Synagóge v Žiline
Pamäť nie je pasívny záznam, 3D vizuálizácia v Blender
Pamäť nie je pasívny záznam, 3D vizuálizácia v Blender
Ustlané vo vzduchoprázdne, environmenálna intervencia od existujúcich sôch
Ustlané vo vzduchoprázdne, environmenálna intervencia od existujúcich sôch
Otvorenosť, tvorba spoločného ateliérového diela
Otvorenosť, tvorba spoločného ateliérového diela
Reči odlitajú, napísané zostáva, videozáznam, 1:33min
Reči odlitajú, napísané zostáva, videozáznam, 1:33min
Krajina Nod, priestorová inštalácia
Krajina Nod, priestorová inštalácia

Témy semestrálnych prác si študentky a študenti vyberajú sami. Semestrálne výstupy v ateliéri tvoria práce s intermediálnymi presahmi, od videa, zvuku, fotografie, performance, textu, happeningu, priestorovej inštalácie, interaktivity, intervencie do priestoru, cez multimédiá, až po klasické vyjadrovacie formy ako maľba, kresba a objekt. Ateliér intermédií chápeme ako otvorený priestor pre vzájomné zdieľanie myšlienok, názorov a skúseností. Je postavený na pravidelných stretnutiach študentiek, študentov a pedagogičiek, ktoré a ktorí spoločne konzultujú svoje práce, popritom si varia, navštevujú prednášky, výstavy, divadelné predstavenia, chodia spoločne na výlety a workshopové pobyty.

čo sú to intermédiá

Ako spolupracujeme?

V ateliéri sa snažíme najmä o podporu otvorenej a rešpektujúcej komunikácie.
Súčasne cez dotazník Otvorené kurikulum vytvárame priestor pre študentky a študentov na pomenovanie si vlastných záujmov a tém, ktoré by chceli ďalej rozvíjať vo vlastnej umeleckej praxi. Počas semestra sa vzájomne motivujeme k aktívnej účasti na umeleckej scéne, k formulácií si vlastných východísk a rozšíreniu odborných vedomostí. Pedagogičky, študentky a študenti všetkých ročníkov sa navzájom od seba učia, rozvíjajú a odovzdávajú si skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Chyby vnímame ako prirodzenú súčasť procesu tvorby. O programe rozhodujeme spoločne na základe princípov priamej demokracie. Študentky a študenti navrhujú aktivity, výlety, workshopy, výber hostiek a hostí z umeleckého a humanitného prostredia, v dialógu spoločne rozhodujeme o využití ateliérových financií, úprave priestorov a pod. 

Na stiahnutie

Otvorené kurikulumPDF, 48 KB

Ako prebieha semester?

Úvod semestra začíname vyplnením dotazníka Otvorené kurikulum, kde si každá a každý nastaví vlastnú predstavu o téme a formálnom spracovaní svojho projektu. Primárnou úlohou dotazníka je sformulovať si východiská, ktoré sa môžu počas semestra meniť. Študentky a študenti si individuálne zadefinujú, čo si chcú naštudovať z odbornej literatúry, prípadne beletrie, poézie a s kým z externého prostredia by chceli konzultovať. Určujú si aký typ vedomostí by si chceli v rámci svojho projektu doplniť, či akých workshopov a prednášok by sa chceli zúčastniť. U študentiek a študentov sa tým podporuje koncentrácia na proces vzniku diela, dôsledné vhĺbenie sa do problematiky a rozvoj soft skills. Počas štúdia si študentky a študenti osvoja zručnosti s viacerými médiami (fotografia, kamera, strih, zvuk, materiál, interaktivita, text, performance). Priebežne s nadobúdaním vedomostí a zručností sústreďujú svoju pozornosť aj na formálny výstup diela a rozvoj vlastného vyjadrovacieho slovníka, ktoré im individuálne vyplývajú z procesu. V závere semestra si študentky a študenti vyplnia posledné kolonky Otvoreného kurikula, kde si sformulujú svoje sebahodnotenie práce počas semestra a spätnú väzbu vedeniu ateliéru ako i jeho celkovému fungovaniu. Súčasne spätnú väzbu pre študentky a študentov formulujú aj pedagogičky. Pred záverečnými obhajobami si vzájomne vymeníme sebahodnotenie a spätné väzby, ktoré v diskusii ďalej rozvíjame.

Spoločné inštalovanie a obedovanie
Spoločné inštalovanie a obedovanie
Deň otvorených dverí 2019, konzultácie
Deň otvorených dverí 2019, konzultácie
Ateliérový výlet na výstavu do Novej synagóge v Žiline
Ateliérový výlet na výstavu do Novej synagóge v Žiline
aKapela
aKapela
Lego a prednáška Konzekvencie edukácie 4: Iná paradigma vzdelávania
Lego a prednáška Konzekvencie edukácie 4: Iná paradigma vzdelávania
Pumpkin time - príprava obedu
Pumpkin time - príprava obedu
Sonic Pi workshop s Ferom Királym
Sonic Pi workshop s Ferom Királym
Zvukový workshop s Jonášom Gruskom v LOMe
Zvukový workshop s Jonášom Gruskom v LOMe
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu
Online konzultácie počas pandémie
Online konzultácie počas pandémie
Online konzultácie počas pandémie
Online konzultácie počas pandémie
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnici
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnici
Práca so steadicam na ateliérovom pobyte v Kremnici
Práca so steadicam na ateliérovom pobyte v Kremnici
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnicii
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnicii
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - príprava na happening
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - príprava na happening
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - happening
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - happening