Preukaz študenta

Informácia o študentskom preukaze ISIC

Preukaz ISIC a prolongačná známka – VZOR – 2019/2020

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na vysokej škole. Preukazy vydáva od roku 1953 medzinárodná organizácia  ISTC (International Student Travel Confederation) pod záštitou UNESCO.

Vydávanie preukazu na Slovensku zabezpečuje organizácia CKM-SYTS.

Čo preukaz ponúka

  • Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na letné festivaly, zimné lyžovačky, koncerty, na dopravu, ubytovanie, stravovanie či nákup tovarov a služieb. Aktuálny zoznam zliav
  • V 120 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá vám ochotne poskytne ďalšie informácie. www.isic.org

Platnosť preukazu

Preukaz platí 13 mesiacov, teda od začiatku akademického roka do septembra nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom tento akademický rok končí. Teda ISIC 2019/2020 platí od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020. Preukaz si môžete zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického roka. Počas doby platnosti preukazu CKM-SYTS spracúva osobné údaje majiteľov v informačnom systéme CKM ONLINE. Uskutočňuje prenos týchto osobných údajov do CCD (Central Cardholders Database). Vlastníkom a správcom CCD je materská organizácia IAS (International Association Services) v Holandsku. Bližšie informácie ohľadom využitia karty v praxi formou najčastejších otázok a odpovedí nájdete na stránke CKM-SYTS – Najčastejšie kladené otázky

Záujemcovia o tento preukaz a tým aj o členstvo v CKM-SYTS sa môžu obrátiť na študijné oddelenie školy alebo priamo osloviť emailom správcu agendy, kde im budú poskytnuté dodatočné informácie.