Študenti so špecifickými potrebami

Zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Zodpovedná osoba za VŠVU pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Informácie o tom, ako VŠVU zabezpečuje všeobecne dostupné prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, nájdete v Internej smernici 3/2020, ktorú si môžete stiahnuť nižšie.

Pre podrobnejšie informácie, konzultácie a pokyny, ako postupovať, kontaktujte zodpovednú osobu uvedenú hore.

Formuláre

Na stiahnutie

VP 3/2020 Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebamiPDF, 632 KB