Študenti so špecifickými potrebami

Zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Zodpovedná osoba za VŠVU pre študentov so špecifickými potrebami:

Na stiahnutie

VP 3/2020 Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebamiPDF, 632 KB