Vedenie

Kontaktné informácie na vedúce osoby školy.

Rektorka:

Kancelária rektorky:

Prorektor pre výskum a umeleckú činnosť:

Prorektorka pre štúdium:

Prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť:

Prorektor pre zahraničné vzťahy:

Kvestorka:

Kancelária kvestorky: