Norbert Lacko

Meno
Mgr. Norbert Lacko, PhD.
Pozícia
Odborný asistent
Prorektor

Predmety:

  • Dejiny estetiky I., II.
  • Základy filozofie I.

Školiteľ:

  • prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

Doktorandská téma:

  • Umenie verzus estetika