Akademická knižnica

Špecializované knižnično-informačné, vedecko-výskumné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko.

Kontakt

Akademická knižnica

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa
Mapa

Pracovníci