Akademická knižnica

Špecializované knižnično-informačné, vedecko-výskumné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko.

Kontakt

Akademická knižnica

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Úradné hodiny
Pondelok
09:00 – 17:00
Utorok
09:00 – 17:00
Streda
09:00 – 17:00
Štvrtok
09:00 – 17:00
Piatok
09:00 – 16:00
Mapa
Mapa

Pracovníci