Marta Latečková

Meno
Mgr. Marta Latečková
Pozícia
Kancelária rektora
Oddelenie
Vedenie