Bohunka Koklesová

Meno
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Pozícia
Docentka
Rektorka

Prezentácia online:

Bohunka Koklesová @ wikipedia

Bohunka Koklesová @ Schemnitz gallery


Predmety:

 • Interpretačné rámce súčasného umenia I. - III.
 • Selected Chapters from Modern and Contemporary Visual Art
 • Vybrané kapitoly zo súčasnej fotografie

 

 

 

 

 

 


Štúdium:

1990 – 1995

 • Univerzita Komenského  Bratislava, Filozofická fakulta, študijný odbor: veda o výtvarnom umení

2010

 • ukončené doktorandské štúdium získaním titulu PhD. v študijnom programe dejiny umenia, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 

Výstavy (výber):

2011

 • Obraz, v kterém žijeme (práce študentov študijných programov a odborov fotografie na českých a slovenských vysokých umeleckých školách – 68 vystavujúcich), Galéria Emila Fillu, Múzeum mesta Ústi nad Labem, október – november, Ústi nad Labem (spolu s kurátorkou Vendulou Fremlovou)

2011 – 2012

 • Nové Slovensko (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 – 1949, Slovenská národná galéria, júl 2011 – január 2012 (odborná spolupráca na výstave)

2011

 • W cienju Trzeciej Rzeszy, Stara Galeria ZPAF, Varšava Poľsko, máj 2011

2010

 • V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, výstavná sieň Univerzitnej knižnice Bratislava, november – Mesiac fotografie 2010

2010

 • Zóna okraja III. (Petra Bošanská, Jana Hojstričová, Marko Horban, Silvia Saparová, O.T.Stefanovič), Galérie Solnice, České Budějovice, február 2010

2009

 • The Slovak Body, the contemporary slovak photography, GalleryM, Soul, Korea, november 2009

2009

 • Archive, ateliér o fotografii,  Open Gallery, Bratislava, november 2009

2009

 • Zóna okraja (Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Petra Bošanská), Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, máj 2009

2009

 • Osemdesiate – postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992, Slovenská národná galéria v Bratislave, apríl – august 2009, spolukurátor fotografickej časti výstavy

Publikácie (výber):

2010

 • Koklesová, Bohunka (ed.): V hľadaní prameňov (recenzovaný zborník z konferencie konanej v septembri 2009), vydavateľ VŠVU, 2010, počet strán: 183  (editorská práca)

2010

 • Oficiálne fotografie slovenského štátu, In: V hľadaní prameňov (zborník z konferencie), vydavateľ VŠVU, 2010, str. 152-161

2009

 • V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, (recenzovaná publikácia), VŠVU / Slovart, Bratislava 2009, ISBN 978-80-8085-938-1

2009

 • Zóna: okraja In: Zóna: okraja (katalóg výstavy), vydala VŠVU Bratislava 2009

2009

 • Archive, In: Archive, ateliér o fotografii (katalóg výstavy), vydala VŠVU, Bratislava 2009

2009

 • Umenie v postmediálnej situácii, In: Vysoká škola výtvarných umení 1949-1960, vydala VŠVU pri príležitosti 60. výročia založenia, Bratislava 2009, str. 41-44, ISBN 978-80-89259-25-0

2009

 • Fiktívne svety fotografie, In: JABLONSKA, B. ed.: 80´ postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992, Slovenská národná galéria, Bratislava 2009, str. 140-170, ISBN 978-80-8059-140-3

2008

 • Ženy zaujaté modernizmom: Príbeh Ivy Mojžišovej, 261 s. : il. čb. In:Artemis a Dr. Faust: ženy v českých a slovenských dějinách umění. edice Žena a věda, sv. 3. Praha, Česká republika : Nakladatelství Academia, 2008. – ISBN 978-80-200-1607-2. – S. 152-169

2008

 • Jozef Cincík, slovenská armáda na východnom fronte, IN: Mesiac fotografie 2008 (katalóg), Bratislava 2008