Ateliér keramiky

Náplní studijního procesu (programu) v ateliéru je studium založená na řemeslné zručnosti, na rozšiřování znalosti široké škály materiálů, technik a technologií tohoto oboru.

diplomová práca: CESTA DO ZATRATENIA
diplomová práca: CESTA DO ZATRATENIA
Budiš svetlo
Budiš svetlo
Budiš svetlo
Budiš svetlo
Pokušenie
Pokušenie
Vázy
Vázy
Finger Spoon
Finger Spoon
Rektorský servis
Rektorský servis
Diplomová práca: V hlavných úlohách
Diplomová práca: V hlavných úlohách
Diplomová práca: V hlavných úlohách
Diplomová práca: V hlavných úlohách
Dnu a von
Dnu a von
Dnu a von
Dnu a von
Váza Illusion
Váza Illusion
Mám kvet
Mám kvet
Bakalárska práca: Home Green Home
Bakalárska práca: Home Green Home
Anachronik - súčasť dizertačnej práce
Anachronik - súčasť dizertačnej práce
Svetlo
Svetlo
Diplomová práca
Diplomová práca
Reproduktor Hedgehog
Reproduktor Hedgehog
Torta
Torta
Diplomová práca TVAR džbány
Diplomová práca TVAR džbány
Diplomová práca TVAR džbány
Diplomová práca TVAR džbány

Studium rozvíjí a zdokonaluje schopnost tvořivé práce v různých formách, a to od užitého umění, designérských úkolů až po volné autorské projekty, jako jsou instalace a vstupy do architektury, s možností přesahů do jiných médií a s dostatečným prostorem pro experiment. Důraz je kladen na individuální přístup ke studentům.

Je to moc (síla) materiálu a její hranice, která určuje směr? Samotný materiál nás do určité míry učí, kde hledat správnou výtvarnou rovinu. Jde o to, mu naslouchat, ne podrobit se! Tuto souvislost vidíme všude kolem sebe. Ne jen v umění, designu či v architektuře, ale také v mezilidských vztazích. Je to nezbytná dovednost, která určuje směr tvorby a imaginace.  Pro studenty je důležité pochopit jazyk, kterým porcelán a keramika mluví. Ten nám někdy pomyslně svírá ruce, a někdy nás činí svobodnými. Je to protivník i ochránce!

Ateliér keramiky

Vedúci ateliéru

Asistentka