Štefánia Rešetárová

Meno
Štefánia Rešetárová
Pozícia
Tajomníčka katedier – Fotografia a nové médiá, Intermédiá, Úžitkové umenie, Kabinet kresby, Digitálne umenia
Oddelenie
Tajomníčky katedier