Prípravný kurz fotografie

Prípravný kurz fotografie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia si kladie za cieľ za pomoci jednoduchých zadaní odkrývať zložitú povahu fotografického média, ktoré funguje na základných princípoch akými sú priestor, svetlo a čas.

Osobná periféria
Lucia Kvaššayová: Osobná periféria.

Prípravný kurz fotografie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia si kladie za cieľ za pomoci jednoduchých zadaní odkrývať zložitú povahu fotografického média, ktoré funguje na základných princípoch akými sú priestor, svetlo a čas. Študenti z Katedry intermédií si počas zimného semestra si vyskúšajú prácu vo fotokomore a technologické postupy tvorby fotografického obrazu bez použitia fotoaparátu (fotogram, camera obscura, experiment so svetlocitlivým fotopapierom). Zároveň pracujú na zadaní, ktoré realizujú fotograficky. Počas tohto obdobia sa oboznámia s dejinami fotografie, technológiou a získajú základný prehľad o smerovaní súčasnej fotografie. Študenti prvého ročníka Katedry fotografie a nových médií strávia na prípravnom kurze letný semester. Súčasťou viacerých cvičení je už vyššie spomínaná tvorba fotografií 'bez použitia fotoaparátu', v tomto prípade smerujúca k redukovanému, či abstraktnému obrazu a jeho vedomému použitiu v reakcii na tému zadanú pedagógom. Prostredníctvom kolektívneho cvičenia sú študentom predstavovaní už etablovaní autori zo Slovenska a zahraničia, s ktorými majú študenti možnosť na zadaniach spolupracovať. Okrem zvládnutia obsahovej kvality fotografií sú navyše vedení k premyslenej koncepcii prezentácie, zvládnutiu technickej stránky média, prípravy na tlač a inštalácii.

Camera Obscura

Prípravný kurz fotografie

Vedúca ateliéru

 

Instagram

_otvoreny_format_