O galérii

Exteriér
Pôdorys galérie
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3 / 2
Miestnosť č. 2
Miestnosť č. 2 / 5
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6

Galéria MEDIUM bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. MEDIUM plní nie len tradičnú funkciu galérie (s výstavnou plochou 173 m2), ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.
Kvalitu programu zaručuje Galerijná rada (menovaná na 2 roky) zložená z troch zástupcov školy, vedúcej galérie a jedného externého člena, ktorí vyberajú z prihlásených projektov. Výber výstavných projektov sa koná raz ročne (v októbri). Hlavným kritériom pre ich schválenie a realizáciu je kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi prezentáciou študentiek, študentov, pedagogičiek a pedagógov školy príp. partnerských škôl, kurátorskými koncepciami a výstavami etablovaných umelkýň a umelcov z domáceho i zahraničného prostredia.
 

Galerijná rada (pre obdobie 2019-2020):
 

 

História vedenia Galérie MEDIUM:

2019 -            -   Lucia Gašparovičová
2017 - 2019  -   Jana Kapelová
2009 - 2017  -   Silvia L. Čúzyová
2005 - 2008  -   Roman Popelár
(asistentky: Jaroslava Ivanová, Daniela Kyselá)
2001 - 2005  -   Erika Trnková
(asistentky: Katarína Latečková, Miroslava Lacková)
1995 - 2000  -   Simona Hudecová
(asistenti: Alena Rochová, Patrik Kovačovský)
1991 - 1995  -   Jana Partlová
(asistenti: Ján Vosičák, Alena Rochová)