O galérii

Exteriér
Pôdorys galérie
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3
Miestnosť č. 3 / 2
Miestnosť č. 2
Miestnosť č. 2 / 5
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6
Miestnosť č. 6

Galéria MEDIUM bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. MEDIUM plní nie len tradičnú funkciu galérie (s výstavnou plochou 173 m2), ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.
Kvalitu programu zaručuje Galerijná rada (menovaná na 2 roky) zložená z troch zástupcov školy, vedúcej galérie a jedného externého člena, ktorí vyberajú z prihlásených projektov. Výber výstavných projektov sa koná raz ročne (v októbri). Hlavným kritériom pre ich schválenie a realizáciu je kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi prezentáciou študentiek, študentov, pedagogičiek a pedagógov školy príp. partnerských škôl, kurátorskými koncepciami a výstavami etablovaných umelkýň a umelcov z domáceho i zahraničného prostredia.
 

Galerijná rada (pre obdobie 2019 – 2020):

Mgr. Art. Dorota Kenderová, ArtD.

Mgr. Art. Lucia Gašparovičová, ArtD.

Ing. Arch. Jakub Kopec

Mgr. Art. David Koronczi

Mgr. Ján Kralovič, PhD.

 

História vedenia Galérie MEDIUM:

2020 –      Zuzana Lapitková
2019 – 2020 – Lucia Gašparovičová
2017 – 2019 – Jana Kapelová
2009 – 2017 – Silvia L. Čúzyová
2005 – 2008 – Roman Popelár
(asistentky: Jaroslava Ivanová, Daniela Kyselá)
2001 – 2005 – Erika Trnková
(asistentky: Katarína Latečková, Miroslava Lacková)
1995 – 2000 – Simona Hudecová
(asistenti: Alena Rochová, Patrik Kovačovský)
1991 – 1995 – Jana Partlová
(asistenti: Ján Vosičák, Alena Rochová)